Wpisy

Budowa – wskazówki ogólne

Budowa domu w określonym systemie budowlanym niesie ze sobą wiele korzyści. Po pierwsze – ułatwia montaż poszczególnych elementów, po drugie – ogranicza koszty i znacznie przyspiesza realizację inwestycji.

Budowanie w systemie Termalica

Budowanie w systemie Termalica umożliwia uzyskanie jednorodnej konstrukcji budynku. Poszczególne elementy systemu są do siebie doskonale dopasowane i zapewniają wysokie parametry w zakresie termoizolacyjności. System budowlany Termalica składa się z bloczków betonu komórkowego, gotowych nadproży okiennych i drzwiowych, elementów stropowych i materiałów uzupełniających. Kompleksowość systemu zapewniają także pustaki szalunkowe i murarskie oraz bloczki betonowe przeznaczone do budowy ścian fundamentowych i piwnicznych.

Bloczki Termalica posiadają stałe, zaplanowane i zoptymalizowane wymiary: wysokość 249 mm, długość 599 mm oraz szerokość od 5 do 48 cm. Zużycie bloczków na 1 m2 ściany wynosi tylko 6,67 sztuki. Wygodę murowania dodatkowo ułatwiają ergonomiczne uchwyty montażowe oraz połączenia pióro-wpust, które znacząco skracają czas wznoszenia murów.

Bloczki Termalica produkowane są w najwyższej klasie dokładności wymiarowej TLMB o maksymalnych odchyłkach ±1 mm na wysokości oraz ±1,5 mm na długości i szerokości. Dzięki dokładnym wymiarom, bloczki łączone są w poziomych spoinach za pomocą cienkowarstwowej zaprawy klejowej Termalica o grubości 1÷3 mm. Połączenia pionowe ze względu na profilowanie pióro-wpust nie wymagają klejenia zaprawą. Zastosowanie zaprawy cienkowarstwowej zapewnia nam jednorodną powierzchnię ściany i nie obniża izolacyjności termicznej.

Z bloczków Termalica możemy wznosić mury w technologii jednowarstwowej bez konieczności dodatkowego ocieplania jak i wielowarstwowej. Ściany jednowarstwowe wykonujemy z bloczków najlżejszych odmian Termalica 300, 350 i 400 o grubości 48, 40 i 36,5 cm.

Najcieplejsza ściana jednowarstwowa

Mur jednowarstwowy charakteryzuje się krótkim czasem wykonania i gwarantuje wysokie parametry izolacyjności termicznej. Najcieplejsza ściana jednowarstwowa w systemie Termalica z bloczka o grubości 48 cm zapewnia doskonały współczynnik przenikania ciepła U = 0,16 W/m2K.

Ściany dwuwarstwowe składają się z części nośnej konstrukcyjnej wykonywanej zazwyczaj z bloczków odmian Termalica 500, 600 i 700 o grubości 20 i 24 cm oraz warstwy izolacji termicznej z płyt wełny mineralnej lub styropianu o grubości 12÷15 cm.

budowa z betonu komórkowego - wskazówki ogólne

Ściany trójwarstwowe posiadają dodatkowo warstwę osłonową grubości 9÷12 cm wykonaną z bloczków betonu komórkowego lub cegły ceramicznej. W przypadku elewacji z cegły klinkierowej konieczne jest wykonanie szczeliny wentylacyjnej grubości 3÷4 cm pomiędzy izolacją a warstwą osłonową.

Ściany z bloczków Termalica tworzą równe i gładkie przegrody, które wewnątrz wykańcza się tynkami i gładziami o grubości ok. 5-10 mm, a na zewnątrz pokrywa tynkami tradycyjnymi mineralnymi lub cienkowarstwowymi dekoracyjnymi. Gładka powierzchnia ścian z bloczków murowanych na cienkie spoiny umożliwia bezpośrednie klejenie płytek ceramicznych w łazienkach i kuchniach bez konieczności wcześniejszego tynkowania i wyrównywania murów. Łatwość wykonywania bruzd i otworów w ścianach z betonu komórkowego przy użyciu prostych narzędzi takich jak rylec, zdecydowanie ogranicza koszty robocizny i przyśpiesza układanie przewodów elektrycznych, ogrzewania i wodno-kanalizacyjnych.

Ściany z betonu komórkowego charakteryzuje wysoka paroprzepuszczalność mająca korzystny wpływ na mikroklimat wewnątrz pomieszczeń oraz najniższa promieniotwórczość wśród wszystkich materiałów murowych. Ponadto beton komórkowy wykazuje właściwości antyseptyczne, czyli zapobiega rozwojowi pleśni oraz grzybów na powierzchni muru.

Przegrody wzniesione z bloczków Termalica są całkowicie niepalne i zapewniają wysoką odporność ogniową.

Beton komórkowy - co to jest?
Budowanie dobrze zorganizowane
Beton komórkowy - co to jest?
Budowanie dobrze zorganizowane