Oferta

Zaprawy klejowe

Zaprawy klejowe Termalica

Zaprawa biała Premium – worek 25 kg.
Jednoskładnikowa, ciepłochronna, biała zaprawa cementowa przeznaczona do murowania i szpachlowania bloczków z betonu komórkowego. Grubość warstw od 1 do 5 mm. Taki klej do bloczków komórkowych spełnia wymagania normy PN-EN 998-2.

ZASTOSOWANIE:
Klej do betonu komórkowego stosujemy do murowania na cienkiej warstwie przy wykonywaniu:
– ścian nośnych i działowych z bloczków betonu komórkowego
– ścian stanowiących przegrody ogniowe

Wyrównywanie powierzchni:
– tynków cementowych
– tynków ciepłochronnych
– ścian betonowych lub z betonu komórkowego

Przeznaczenie użytkowe:
Do wewnątrz i na zewnątrz na bloczki i płytki z betonu komórkowego, ceramikę poryzowaną, beton, tynki cementowe.

Nie używać:
– na podłoża odkształcalne
– na podłoża na bazie gipsu
– w warstwach grubszych niż 5 mm.

SPOSÓB UŻYCIA:

Przygotowanie podłoża:
Podłoże musi być zwarte, wolne od kurzu, tłuszczu i brudu. Ewentualne luźne części bloczków należy usunąć. W ciepłe dni lub w przypadku podłoży bardzo nasiąkliwych należy zwilżać powierzchnie styku z zaprawą.

Przygotowanie:
Do czystego naczynia wlać wodę i stopniowo dodawać kleju, mieszając z użyciem wolnoobrotowego mieszadła mechanicznego do momentu uzyskania jednorodnej, pozbawionej grudek zaprawy.

Nakładanie:
Przy pomocy kielni zębatej rozprowadzać zaprawę bezpośrednio na bloczkach. Murowany element ułożyć i lekko docisnąć. Dla wyrównywania powierzchni, należy po uprzednim zwilżeniu podłoża rozprowadzić stalową pacą gładką pierwszą warstwę produktu i zniwelować nierówności. Drugie nałożenie zaprawy pozwala ustalić właściwą grubość warstwy wyrównawczej. W przypadkach wątpliwych zaleca się konsultację z Działem Technicznym producenta.

Czyszczenie:
Zaprawę zmywać z narzędzi wodą przed jej stwardnieniem.

WSKAZÓWKI OBRÓBKOWE:
Podczas prac w gorące dni lub przy bezpośrednim nasłonecznieniu należy zwilżać bloczki materiału. Sprawdzać, czy bloczki nie posiadają zabrudzeń i części luźnych. Nie dodawać do zaprawy wapna, gipsu ani cementu. Nie dodawać wody do zaprawy klejowej w fazie początku wiązania. W przypadku powstania błony powierzchniowej na naniesionej zaprawie, należy ją usunąć i zastąpić świeżą. Na powierzchniach dużych oraz szczególnie narażonych na skoki temperatur, stosować zbrojenie siatką z włókna szklanego. Chronić powierzchnie przed opadami przez 24 godziny od momentu zakończenia prac.

UWAGA:
W przypadku prac w obniżonej temperaturze tj. poniżej +5°C należy dodawać preparat przyśpieszający wiązanie Antigelo w ilości ok. 0,1 kg na 25 kg zaprawy / kleju. Stosowanie preparatu pozwala na prowadzenie prac, gdy temperatura podczas robót jest większa od -5°C, a w ciągu pierwszej doby od wykonania muru większa od -10°C. Prace należy wykonywać bezwzględnie stosując się do wytycznych zawartych w Karcie Technicznej produktu Antigelo. Najistotniejsze jest, aby przygotować zaprawę z proszku o temperaturze większej niż +5° C wymieszanego z wodą zarobową o temperaturze niż +10°C. Murować z elementów nieoszronionych i chronić mur przed utratą ciepła (np. za pomocą mat słomianych).

DANE OBRÓBKOWE:
Czas otwarty: co najmniej 20 minut
Możliwość korygowania: przez co najmniej 20 minut
Temperatura użycia: od + 5°C do +35°C
Wydajność:
– zaprawa wyrównawcza: około 1,3 kg/m2, przy 1 mm grubości warstwy
– zaprawa do murowania: około 2-3 kg/m2