Oferta

Bloczki dla ścian dwu i wielowarstwowych

Ściany zewnętrzne dwu i wielowarstwowe

Popularnymi rozwiązaniami ścian zewnętrznych wielowarstwowych są ściany dwuwarstwowe oraz trójwarstwowe. Przegrody dwuwarstwowe składają się z części nośnej konstrukcyjnej wykonywanej z bloczków odmian Termalica 300, 350, 400, 500, 600 i 700 o grubości 20, 24, 30, 36,5 cm oraz warstwy izolacji termicznej z płyt wełny mineralnej lub styropianu. Ściana trójwarstwowa posiada dodatkowo warstwę osłonową grubości 9÷12 cm wykonaną z bloczków betonu komórkowego lub cegły ceramicznej. W przypadku elewacji z cegły klinkierowej konieczne jest wykonanie szczeliny wentylacyjnej grubości 3÷4cm pomiędzy izolacją a warstwą osłonową.

Również w tych systemach zabudowy „ciepłe” ściany z betonu komórkowego Termalica zapewniają korzystniejsze własności termoizolacyjne, gładkość i dokładność muru, zmniejszenie ilości zaprawy oraz szybszą zabudowę w stosunku do innych materiałów ściennych.

Do wznoszenia ścian wielowarstwowych można użyć zaprawy klejowej cienkowarstwowej lub tradycyjnej zaprawy murarskiej.

Przegrody dwuwarstwowe składają się z części nośnej konstrukcyjnej wykonywanej z bloczków Termalica oraz warstwy izolacji termicznej z płyt wełny mineralnej lub styropianu.

ściany dwuwarstwowe z bloczków termalica
ściany zewnętrzne termalica - parametry

*Współczynnik przewodzenia ciepła materiału termoizolacyjnego λ = 0,042 W/mK.

ściany wielowarstwowe termalica wymiary

Dlaczego warto budować ściany zewnętrzne z betonu komórkowego?

Ściany zewnętrzne Termalica to gwarancja odpowiednich właściwości termoizolacyjnych. To powoduje, że mury stanowią optymalną barierę cieplną i ograniczają jego straty. Jednorodna struktura materiału wpływa także na dobrą zdolność do akumulacji ciepła i zapewnia dużą bezwładność cieplną, a to z kolei przekłada się na możliwość utrzymania stałej temperatury w pomieszczeniu, niezależnie od warunków panujących za oknem. Dzięki temu koszty użytkowania budynku są znacznie niższe.

Zaletą ścian z betonu komórkowego jest również wysoka odporność, zarówno jeśli chodzi o bakterie, pleśnie i grzyby, jak i działanie ognia czy hałas. Ten niepalny materiał spełnia wymagania najbezpieczniejszej Euroklasy A1, a stworzone z niego mury wykazują dużą zdolność do tłumienia dźwięków powietrznych – przynajmniej o 2 dB lepszą od innych rozwiązań budowlanych o podobnym ciężarze własnym.

O czym pamiętać, stawiając ściany zewnętrzne z gazobetonu?

Stawiając ściany zewnętrzne, warto zwrócić uwagę na parametry użytkowe murów. Jednym z najważniejszych jest współczynnik przenikania ciepła U, który od 01.01.2021 roku, zgodnie z nowymi wytycznymi, powinien wynosić U=0,20 W/m2K. Uzyskanie takich wartości, przy założeniu wykorzystania bloczków z betonu komórkowego i odpowiednich warstw izolacji, będzie wpływało na eliminację strat ciepła z budynku.

Jak osiągnąć odpowiedni współczynnik U, wznosząc ściany zewnętrzne wielowarstwowe? W takim przypadku konieczne jest zwiększenie grubości izolacji przy pomocy wełny mineralnej lub polistyrenu ekspandowanego, określanego potocznie styropianem. Przy ścianach dwuwarstwowych z bloczków z betonu komórkowego o grubości 24 cm grubość styropianu powinna wynosić 15 cm, 18 cm lub 20 cm.