Termalica
Oferta

Bloczki dla ścian dwu i wielowarstwowych

Ściany dwu i wielowarstwowe

ściany dwuwarstwowe z bloczków termalica

Popularnymi rozwiązaniami ścian zewnętrznych wielowarstwowych są ściany dwuwarstwowe oraz trójwarstwowe. Przegrody dwuwarstwowe składają się z części nośnej konstrukcyjnej wykonywanej z bloczków odmian Termalica 400, 500, 600 i 700 o grubości 20 i 24 cm oraz warstwy izolacji termicznej z płyt wełny mineralnej lub styropianu. Ściana trójwarstwowa posiada dodatkowo warstwę osłonową grubości 9÷12 cm wykonaną z bloczków betonu komórkowego lub cegły ceramicznej. W przypadku elewacji z cegły klinkierowej konieczne jest wykonanie szczeliny wentylacyjnej grubości 3÷4cm pomiędzy izolacją a warstwą osłonową.

Również w tych systemach zabudowy „ciepłe” ściany z betonu komórkowego Termalica zapewniają korzystniejsze własności termoizolacyjne, gładkość i dokładność muru, zmniejszenie ilości zaprawy oraz szybszą zabudowę w stosunku do innych materiałów ściennych.

Do wznoszenia ścian wielowarstwowych można użyć zaprawy klejowej cienkowarstwowej lub tradycyjnej zaprawy murarskiej.

Przegrody dwuwarstwowe składają się z części nośnej konstrukcyjnej wykonywanej z bloczków Termalica oraz warstwy izolacji termicznej z płyt wełny mineralnej lub styropianu.

parametry-techniczne-bloczki-termalica-sciany-dwuwarstwowe

*Współczynnik przewodzenia ciepła materiału termoizolacyjnego λ = 0,042 W/mK.

parametry logistyczne dla ścian wielowarstwowych