Wpisy

Jakie nadproża z betonu komórkowego wybrać dla okien i drzwi?

Nadproża to jedne z najważniejszych elementów konstrukcyjnych budynku, które umieszcza się nad otworami drzwiowymi oraz okiennymi symetrycznie do parapetów i progów. Ich rolą jest podtrzymywanie wyższych partii ściany, a tym samym zapobieganie nadmiernym obciążeniom okien oraz drzwi, a także zabezpieczenie muru przed zawaleniem się. Elementy te często pełnią też funkcję dekoracyjną – zwłaszcza jeśli zostaną odpowiednio wyeksponowane.

 • nadproża wylewane

Do nadproży wylewanych deskowaniu konieczne jest zbicie oraz ustawienie solidnego szalunku z desek. Po tym etapie układane jest zbrojenie, które następnie zalewa się betonem, a następnie podpiera stemplami budowlanymi do czasu całkowitego związania betonu.

Warunkiem prawidłowego montażu belki nadprożowej jest usytuowanie jej na zaplanowanej wysokości. Parametr ten jednak nie zawsze odpowiada poziomowi warstw ściany. Wówczas możemy nadmurować je bloczkami uzupełniającymi o wysokości 12,4 cm, które wyrównają nadproże do modułu wysokości warstwy 25 cm. Belki nadprożowe wymagają podparcia montażowego w rozstawie ok. 0,75 m, które można usunąć po 7 dniach od zabetonowaniu stropu.

 • kształtki typu U

Nadproża prefabrykowane mają kształt litery „U” lub „L”. Ich montaż polega na ustawieniu elementów na zaprawie oraz podparciu materiału w centralnym miejscu rozpiętości. Następnie je dodatkowo wzmacniamy poprzez zastosowanie zbrojenia. Tak przygotowane nadproże wypełnia się mieszanką betonową.  W przypadku otworów o dużej rozpiętości i konieczności wykonania belki nośnej o zwiększonych wymiarach, w kształtkach U możemy odpowiednio podciąć grubszą ściankę i nadmurować bloczkami Termalica o grubości 7,5 cm do wymaganej wysokości. W takim nadprożu należy dodatkowo zastosować wkładkę termoizolacyjną z wełny lub styroduru o grubości 3÷4 cm, chroniącą przed ucieczką ciepła.

ksztaltki u z betonu komorkowego termalica 1

Czym wyróżniają się nadproża Termalica?

Coraz częściej inwestorzy decydują się na gotowe nadproża z betonu komórkowego Termalica. Rozwiązania dostępne są w formie elementów typu U oraz belek nadprożowych.

Pierwsze z nich, określane też jako kształtki U, wykorzystywane są jako alternatywa dla klasycznego szalunku. Można je zastosować w przypadku zabudowy otworów okiennych oraz drzwiowych, które wyróżniają się dużą szerokością, a także do wzmocnienia ścian czy podczas wykonywania wieńców, belek i słupów żelbetowych. Materiały dostępne są w dwóch klasach gęstości betonu (400 i 600 kg/m3). Ich wymiary są stałe; liczą 599 mm długości oraz 249 mm wysokości.

Belki systemu Termalica dzielą się na trzy rodzaje. W zależności od ich przeznaczenia określa się je symbolami TNN, TNB oraz TND. Rozwiązania TNN to samodzielnie pracujący element konstrukcyjny. Warianty TND stosuje się dla ścian działowych.

TNB z kolei to materiały do stawiania nadproży zespolonych. Układa się je w kilku zestawach obok siebie (2 lub 3, co jest warunkowane grubością muru), a następnie stosuje podparcie w środku rozpiętości. Pełną nośność nadproża zespolonego uzyskujemy po nadmurowaniu belek warstwą bloczków i wykonaniu wieńca żelbetowego w poziomie stropu. Istotnym jest, aby bloczki nad belkami były murowane z wypełnionymi spoinami pionowymi.

nadproże zespolone z belek nadprożowych tnb

Jeżeli nadmurówka wykonywana jest z bloczków profilowanych w pióro-wpust, to zaleca się zeszlifowanie piór i wypełnienie spoiny pionowej zaprawą cienkowarstwową.

Podczas ich montażu warto pamiętać o zastosowaniu minimalnej długości oparcia. Jego wielkość jest uzależniona od rozpiętości otworu, ale wartości te powinny wynosić około 20 cm dla otworu szerokości ≤ 1,00 m i 25 cm dla otworu szerokości ≥ 1,00 m.

Jakie nadproża drzwiowe będą najlepsze?

Tradycyjne budownictwo do niedawna stawiało na nadproża wylewane. Te klasyczne rozwiązania pochłaniają jednak czas oraz pieniądze. Ich znacznie bardziej przyspieszającą prace alternatywą są warianty systemowe. Są wytrzymałą i łatwą w montażu formą wsparcia – nawet w przypadku dużych otworów drzwiowych, takich jak przejścia do garażu czy na taras. W przypadku wyboru najlepszych nadproży drzwiowych należy zwrócić uwagę zarówno na materiał, jak i minimalne długości oparcia na każdej ze ścian. W zależności od szerokości otworu najlepiej sięgnąć po nadproża oraz kształtki o wielkości:

 • Dla otworów drzwiowych 80×210 cm – belki nadprożowe 120/12,5 lub 120/24,9
 • Dla otworów drzwiowych 90×210 cm – belki nadprożowe 140/12,5 lub 140/24,9
 • Dla otworów drzwiowych 100×210 cm – belki nadprożowe 140/12,5 lub 140/24,9
 • Dla otworów drzwiowych 110×210 cm – belki nadprożowe 170/12,5 lub 170/24,9
 • Dla otworów drzwiowych 150×210 cm – belki nadprożowe 200/12,5 lub 200/24,9
 • Dla otworów drzwiowych 180×235 cm – belki nadprożowe 230/12,5 lub 230/24,9
 • Dla otworów drzwiowych 210×210 cm – belki nadprożowe 260/12,5, 260/24,9 lub kształtki U
 • Dla otworów drzwiowych 210×235 cm – belki nadprożowe 260/12,5, 260/24,9,  kształtki U
 • Dla otworów drzwiowych 240×210 cm – belki nadprożowe 300/12,5 lub kształtki U
 • Dla otworów drzwiowych 240×235 cm – belki nadprożowe 300/12,5 lub kształtki U
 • Dla otworów drzwiowych 300×210 cm – kształtki U
 • Dla otworów drzwiowych 300×235 cm – kształtki U

Jakie nadproża okienne wybrać?

Dla okien, zarówno dużych, jak i mniejszych czy narożnych, także najlepszym rozwiązaniem będą gotowe belki nadprożowe Termalica oraz kształtki. Wyróżniają się odpowiednio niskim współczynnikiem przewodzenia ciepła, gwarantują szybki montaż, a także spełniają wymagania co do nośności oraz sztywności. Ich wielkość należy dopasować do szerokości otworu okiennego. Wartości te powinny wynosić:

 • Dla otworów okiennych 60×90 cm – belki nadprożowe 120/12,5 lub 120/24,9
 • Dla otworów okiennych 60×120 cm – belki nadprożowe120/12,5 lub 120/24,9
 • Dla otworów okiennych 120×120 cm – belki nadprożowe 170/12,5 lub 170/24,9
 • Dla otworów okiennych 120×150 cm – belki nadprożowe 170/12,5 lub 170/24,9
 • Dla otworów okiennych 120×180 cm – belki nadprożowe 170/12,5 lub 170/24,9
 • Dla otworów okiennych 150×120 cm – belki nadprożowe 200/12,5 lub 200/24,9
 • Dla otworów okiennych 150×150 cm – belki nadprożowe 200/12,5 lub 200/24,9
 • Dla otworów okiennych 150×180 cm – belki nadprożowe 200/12,5 lub 200/24,9
 • Dla otworów okiennych 180×120 cm – belki nadprożowe 230/12,5 lub 230/24,9
 • Dla otworów okiennych 180×150 cm – belki nadprożowe 230/12,5 lub 230/24,9
 • Dla otworów okiennych 180×180 cm – belki nadprożowe230/12,5 lub 230/24,9
 • Dla otworów okiennych 210×150 cm – belki nadprożowe 260/12,5 lub Kształtki U
 • Dla otworów okiennych 210×180 cm – belki nadprożowe 260/12,5 lub Kształtki U
 • Dla okien narożnych – kształtki U

Czy warto skorzystać z gotowych nadproży? Systemy tego typu mają ogrom zalet. Przyspieszają prace budowlane i usprawniają montaż, zapewniając przy tym trwałość i wysoką odporność. Wspólnie z bloczkami z betonu komórkowego Termalica oraz płytami stanowią kompleksową ofertę, która pozwoli wznieść mury szybko i bez przygotowania szalunków, betonu czy zbrojenia.

Murowanie z betonu komórkowego – praktyczne wskazówki
Murowanie z betonu komórkowego – praktyczne wskazówki