PONUKA

Tvárnice Termalica sú vyrábané v najvyššej triede presnosti TLMB s maximálnymi odchýlkami +/- 1,5 mm v dĺžke a šírke a +/- 1 mm na výšku. Vďaka presným rozmerom sa tvárnice lepia iba na vodorovných spojoch pomocou tenkovrstvovej lepiacej malty s hrúbkou 1-3 mm. Použitím tenkovrstvej lepiacej malty dosiahneme rovnorodý povrch steny bez zmenšenia tepelnej izolácie. Vertikálne spájanie si vďaka vyprofilovaniu pero – drážka nevyžaduje lepenie maltou.

ściana jednowarstwowa z betonu komórkowego

Vonkajšie steny jednovrstvové

Najteplejšia jednovrstvová stena postavená z tvárnice TERMALICA® EKSTRA s hrúbkou 48 cm umožňuje dosiahnuť hodnotu súčiniteľa prestupu tepla U=0,16 W/m2K.

viac informácií
ściana wielowarstwowa z betonu komórkowego

Vonkajšie viacvrstvové steny

Dvojvrstvové priečky sa skladajú z nosnej konštrukčnej časti vyrobenej z tvárnic typu Termalica 400, 500, 600 a 700 s hrúbkou 20, 24 a 30 cm a s tepelnoizolačnou vrstvou z dosiek z minerálnej vlny alebo polystyrénu.

viac informácií
ściany działowe

Vnútorné steny

Nosné steny a Deliace steny – priečky. Obvykle sa murujú u tvárnic pórobetónu Termalica typu 400, 500, 600 a 700 s hrúbkou 24 cm. Deliace steny sa obvykle stavajú z dlaždíc Termalica typu 500, 600 a 700 s hrúbkou 10 a 12 cm.

viac informácií

Prvky systému TERMALICA

Termalica je komplexný systém prvkov, ktoré sú dokonale zosúladené, ktorý umožňuje výstavbu energeticky úsporného domu od základov až po strop.

system termalica

Stavajte KOMPLEXNE

Prvky systému Termalica sú vyrobené z vysoko kvalitného pórobetónu – materiálu s najvyššou tepelnou izoláciou na trhu. Základnú časť systému výstavby múrov, tvoria profilované tvárnice perodrážka, vďaka čomu si nevyžadujú použitie malty v styčnej špáry. Tvárnice Termalica sú výrobky, ktoré spĺňajú najprísnejšie požiadavky TLMB triedy. Znamená to, že k sebe takmer dokonale priliehajú, vďaka čomu sa postaví rovnorodý múr z hľadiska použitého muriva, čo vedie k teplejšiemu domu.

Prvky systému TERMALICA:

  • U- PROFIL
  • STROPNÉ PANELY
  • PREKLADY
  • PROFILY
  • ZÁKLADOVÉ DUTÉ TVÁRNICE A PROFILY

Advantages of the system

Termalica aerated concrete an environmentally-friendly material and the best material for energy-efficient construction.

 

Optimálna nosnosť konštrukčných stien

wytrzymalosc na sciskaniePevnosť v tlaku u pórobetónových tvárnic Termalica, v závislosti na druhu, umožňuje výstavbu rodinných domov aj poschodových budov.

 

Zvuková izolácia a ochrane pred hlukom

izolacja akustycznaAkustická izolácia znamená schopnosť materiálu pohlcovať zvuk – nepriezvučnosť. Závisí od hmotnosti materiálu, jeho vnútornej konštrukcie a od hrúbky a druhu vrstiev priečky.

 

Tepelná stálosť

stabilnosc temperaturySteny z pórobetónu Termalica sú na rozdiel od dutých tvárnic monolitické a rovnorodé, bez vzduchových medzier. Uvedená vlastnosť zabezpečuje dobrú tepelnú akumuláciu a vysokú teplotnú zotrvačnosť.

 

Vysoká tepelná izolácia

Pórobetón Termalica sa vyznačuje dokonalými tepelnoizolačnými
vlastnosťami a je ideálnym riešením pre výstavbu, zameranú
na úsporu energie. Parametrom určujúcim tepelnú izoláciu
je súčiniteľ tepelnej vodivosti λ [W/mK]. Čím je hodnota λ
nižšia, tým je materiál „teplejší”.

 

Optimálna vlhkosť

optymalne warunki wilgotnoscioweVysoká priepustnosť pórobetónu Termalica nám zabezpečí „priedušné” steny, ktoré v priestoroch stabilizujú vlhkosť vzduchu.

 

Antibakteriálne, protiplesňové a protihubové vlastnosti

odpornosc na grzybyVýroba na báze vápna a alkalická reakcia pórobetónu Termalica zabezpečujú vysokú odolnosť proti biologickej korózii, zabraňuje rastu baktérií, plesní a húb, dokonca aj pri veľmi vysokej vlhkosti.

 

Požiarna odolnosť

ognioodpornoscPórobetón Termalica je nehorľavý stavebný materiál, ktorý spĺňa kritériá a požiadavky najbezpečnejšej Eurotriedy A1.

 

Hospodárstvo

ekonomia betonu komórkowegoPredtým ako sa rozhodnete pre nákup muriva, mali by ste v jeho
cene zohľadniť všetky úžitkové vlastnosti a ukazovatele, predovšetkým tepelné vlastnosti materiálu a komfort bývania. Treba vziať do úvahy celkové náklady na výstavbu 1 m2 steny s požadovaným súčiniteľom prestupu tepla U.

Obchod

bruk bet logo
termalica logo
bb solar logo
georyt logo
intrac logo