Poniżej znajdziesz aktualny katalog, ulotki dotyczące wybranych produktów, deklaracje właściwości użytkowych oraz cennik, a w nim ceny betonu komórkowego, podane za 1 szt. oraz za 1 m2, zapotrzebowanie na 1 m2, ilość szt./palecie.