Polityka prywatności

Szanując Twoje prawo do prywatności, oraz w trosce o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, BRUK-BET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Niecieczy, Nieciecza 199, 33-240 Żabno, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000270323, NIP: 5170200580, REGON: 180188969, (dalej również jako „BRUK-BET” lub „Spółka”) jako właściciel i administrator serwisu internetowego znajdującego się pod domeną www.bruk-bet.pl oraz jego podstron (dalej jako „Serwis”) oraz administrator danych zbieranych i przetwarzanych w ramach funkcjonowania ww. serwisu internetowego stosuje odpowiednie rozwiązania, które je zapewniają.

Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób korzystamy z Twoich danych osobowych, jak je gromadzimy i przechowujemy. Korzystając z Serwisu, wyrażasz zgodę na praktyki opisane w niniejszej Polityce prywatności.

Gromadzimy Twoje dane osobowe, przekazywane w trakcie korzystania z Serwisu z największą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, tj. ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich osób oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), przestrzegając prawa do ochrony prywatności i gwarantujemy wszystkim osobom korzystającym z Serwisu, że udostępnione dane będą właściwie chronione przed przejęciem przez osoby trzecie.

Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony Twoich interesów, a w szczególności zapewniamy, że Twoje dane zbieramy dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddajemy ich dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dbamy o to, aby Twoje dane były merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Kto administruje Twoimi danymi osobowymi?
Administratorem Twoich danych osobowych jest BRUK-BET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Niecieczy, Nieciecza 199, 33-240 Żabno, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000270323, NIP: 5170200580, REGON: 180188969, (dalej również jako „BRUK-BET” lub „Spółka”). Możesz skontaktować się z nami pisząc na adres mailowy: rodo@bruk-bet.pl

W naszej Spółce nie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych.

Jakie dane gromadzimy?
Podczas korzystania ze Serwisu możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych, w szczególności poprzez wypełnienie:
a)    formularza zapisu na newsletter i powiadomienia webpush;

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu:
1)    przesyłania informacji marketingowych (promocyjnych i reklamowych) naszych produktów i usług,

Ponadto możemy również rejestrować Twoje dane, kiedy kontaktujesz się z nami telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej pisząc lub telefonując na numery i adresy podane na naszej stronie internetowej.

Twoja aktywność w Serwisie, w tym Twoje dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje przetwarzamy przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza również te dane w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania nim, a także w celach analitycznych i statystycznych.

Ponadto Serwis korzysta również z plików cookies. Są one wykorzystywane w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w celu optymalizacji treści dostępnych w Serwisie, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych. Więcej o plikach cookies przeczytasz w naszej Polityce Cookies zamieszczonej pod adresem www.bruk-bet.pl/warto-wiedziec/polityka-cookies.

W związku z powyższym, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację. Profilowanie odbywa się w celu analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań, i odpowiedniego dopasowywania treści znajdujących się w Serwisie do tych preferencji, jak również w celu  dopasowania oferty marketingowej do ww. preferencji.

Jak i na jakiej podstawie prawnej wykorzystujemy zgromadzone dane?
Gromadzone przez nas dane wykorzystujemy, aby móc skontaktować się z Tobą za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie i udzielić Ci wsparcia technicznego, produktowego i projektowego, w celu przygotowania oferty handlowej w odpowiedzi na złożone przez Ciebie zapytanie ofertowe, ustalania Twoich preferencji dotyczących produktów oraz wysyłania do Ciebie materiałów promocyjnych i marketingowych, wydania nagrody w przypadku udziału w promocji oraz w innych prawnie usprawiedliwionych celach.

W przypadku przetwarzania danych w celu przygotowania projektu koncepcji architektonicznej i wyceny złożonego zapytania ofertowego oraz przedstawienia oferty podstawą prawną przetwarzania danych jest podjęcie czynności w celu zawarcia umowy na wykonanie projektu (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

W sytuacji przetwarzania danych w celu odpowiedzi na przesłaną przez Ciebie korespondencję oraz w celu przedstawienia informacji na temat produkowanych przez naszą Spółkę produktów, udzielenia wsparcia technicznego i projektowego podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Gromadząc Twoje dane osobowe w celach marketingowych (marketing własnych produktów) robimy to w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
Twoje dane gromadzimy również w celu przeprowadzenia promocji, w tym ogłoszenia wyników promocji, wydania nagród oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji w związku z udziałem w promocji – na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

Przetwarzając Twoje dane osobowe w postaci  plików cookies oraz innych podobnych technologii dla celów marketingowych (w przypadku marketingu naszych produktów), wysyłania do Ciebie reklam dopasowanych do Twoich preferencji, prowadzenia analizy Twoje aktywności, doskonalenia stosownych funkcjonalności oraz w celach statystycznych, robimy to w oparciu o nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Jak długo przechowujemy Twoje dane?
Twoje dane osobowe są przetwarzane i przechowywane przez okres 5 lat  od daty ich pozyskania, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody – jeśli podstawę przetwarzania stanowiła udzielona nam przez Ciebie zgoda.

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a także na żądanie kompetentnych organów władzy publicznej, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub nieodwracalnie anonimizowane.

Jakie są Twoje prawa w odniesieniu do Twoich danych osobowych?
Masz prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a zakresie, w jakim przetwarzamy Twoje dane na podstawie zgody, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz zwrócić się do nas z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od tego przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Komu udostępniamy Twoje dane?
W związku z realizująca usług dostępnych w Serwisie przekazujemy pozyskane dane osobowe do firm obsługujących nas w zakresie teleinformatycznym oraz realizującym dla nas działania marketingowe.
Twoje dane osobowe, w szczególnych sytuacjach tj. związanych z współdziałaniem ze światowymi koncernami takimi jak Google Inc. mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. W przypadku firmy Google Inc., w tym przypadku używania przez naszą Spółkę systemów Google Analitics, Google Adwords, Google Moja Firma oraz Google Search Console dane są przekazywane w oparciu o Decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. przyjętą na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA (notyfikowana jako dokument nr C(2016), do którego to programu Tarczy Prywatności Google Inc. przystąpiło.

Bezpieczeństwo i poufność
Wykorzystujemy wszelkie techniczne i organizacyjne sposoby, by zapewnić bezpieczeństwo Twoim danym osobowym i chronić je przed przypadkowym lub celowym zniszczeniem, przypadkową utratą, modyfikacją, nieautoryzowanym ujawnieniem lub dostępem. Informacje są przechowywane i przetwarzane na serwerach o wysokim stopniu zabezpieczeń, z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymogi polskiego prawa.

Na bieżąco prowadzimy analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez nas w sposób bezpieczny, zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Dbamy o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

Podejmujemy również wszelkie niezbędne działania, by także nasi podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na nasze zlecenie.

Zmiany w polityce prywatności
Nasza oferta będzie z czasem ulegać rozszerzeniu. Zmianie będą również ulegały technologie, standardy, wymogi prawne i wymagania związane z prowadzeniem działalności w Internecie. Oznacza to, że w przyszłości możemy wprowadzać modyfikacje w Polityce prywatności, o czym zostaniesz poinformowany. Korzystając ze Serwisu po otrzymaniu informacji o zmianach w Polityce prywatności, wyrażasz zgodę na dalsze przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych na nowych zasadach.

Nasze dane kontaktowe
Możesz skontaktować się z nami pisząc na adres:
BRUK-BET Sp. z o.o.
Nieciecza 199
33-240 Żabno
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, pisząc na adres: rodo@bruk-bet.pl