Oferta

Belki nadprożowe i kształtki U

Nadproża w systemie Termalica obejmuje dwa rodzaje nadproży, mogą być wykonane przy użyciu prefabrykowanych belek zbrojonych lub kształtek U. Elementy nadprożowe z betonu komórkowego oprócz pełnienia funkcji konstrukcyjnej, pomagają chronić mury przed utratą ciepła. Razem z pozostałymi elementami systemu– bloczkami oraz płytkami – tworzą jednorodną strukturę ściany i redukują powstawanie mostków termicznych. Gładki mur sprzyja ponadto sprawniejszemu wykonaniu prac wykończeniowych.

Kształtki U w systemie Termalica

Kształtki U które pełnią funkcję tradycyjnego szalunku i pozwalają na zabudowę otworów okiennych i drzwiowych o dużych szerokościach, takich jak okna tarasowe czy bramy garażowe. Mogą być także stosowane przy wykonywaniu wieńców, belek i słupów żelbetowych oraz wzmocnień ścian. W kształtkach U układa się zbrojenie konstrukcyjne i następnie wypełnia betonem tworząc rdzeń żelbetowy.

Nadproża wymagają szalunku i podparcia montażowego, które usuwane jest po uzyskaniu wymaganej wytrzymałości zaprawy klejowej oraz betonu wypełniającego. Pogrubiona jednostronnie ścianka kształtki U zapewnia odpowiednią izolacyjność termiczną nadproża bez konieczności dodatkowego ocieplania. Dostępne są w dwóch klasach gęstości betonu– 400 i 600 kg/m3, oraz w pięciu szerokościach. Stała długość 599 mm i wysokość 249 mm gwarantują idealne zgranie kształtek z pozostałymi elementami systemu.
W przypadku otworów o dużej rozpiętości i konieczności wykonania belki nośnej o zwiększonych wymiarach, w kształtkach U możemy odpowiednio podciąć grubszą ściankę i nadmurować bloczkami Termalica o grubości 7,5 cm do wymaganej wysokości. W takim nadprożu należy dodatkowo zastosować wkładkę termoizolacyjną z wełny lub styroduru o grubości 3÷4 cm, chroniącą przed ucieczką ciepła.

kształtki U

Belki nadprożowe w systemie Termalica

Drugim rodzajem nadproży Termalica są  zbrojone belki do wykonywania nadproży. W zależności od rozpiętości otworu, minimalna długość oparcia na ścianie z każdej strony wynosi 20 cm dla otworu szerokości ≤ 1,00 m i 25 cm dla otworu szerokości ≥ 1,00 m.

Belki Termalica TNN – konstrukcyjne, dla okien, drzwi, ścian działowych.

Belki nadprożowe Termalica TNN o wysokości 24,9 cm wykonane są ze zbrojonego betonu komórkowego. Belki Termalica TNN stanowią samodzielnie pracujące elementy konstrukcyjne, przeznaczone do przekrywania otworów w ścianach zewnętrznych, wewnętrznych i działowych o maksymalnej szerokości 180 cm.

Belki nadprożowe Termalica TNB dla okien, drzwi, ścian działowych.

Belki Termalica są to zbrojone prefabrykaty z betonu komórkowego do wykonywania nadproży nad otworami okiennymi i drzwiowymi. W zależności od grubości muru belki układane są pojedynczo lub w zestawach podwójnych i potrójnych.

Belki Termalica TNB o wysokości 12,4 cm są to elementy przeznaczone do wykonywania nadproży zespolonych, w których belki współpracują konstrukcyjnie z ułożonym na nich murem. Maksymalna szerokość przekrywanego otworu wynosi 2,50 m. Pełną nośność nadproża zespolonego uzyskujemy po nadmurowaniu belek warstwą bloczków i wykonaniu wieńca żelbetowego w poziomie stropu. Istotnym jest, aby bloczki nad belkami były murowane z wypełnionymi spoinami pionowymi. Jeżeli nadmurówka wykonywana jest z bloczków profilowanych w pióro-wpust, to zaleca się zeszlifowanie piór i wypełnienie spoiny pionowej zaprawą cienkowarstwową. W przypadku typowej stolarki okiennej o wysokości 1,5 m, belki TNB możemy nadmurować specjalnymi bloczkami uzupełniającymi Termalica o wysokości 12,4 cm, które wyrównają nadproże do modułu wysokości warstwy 25 cm. Belki nadprożowe TNB wymagają podparcia montażowego w rozstawie ok. 0,75 m, które można usunąć po 7 dniach od zabetonowaniu stropu.

belki nadprożowe tnb

Belki dla ścian działowych TND

Belki nadprożowe TND są to elementy do wykonywania nadproży w ścianach działowych o grubości 10 cm. Belki dostępne w czterech długościach 120, 140, 170 i 200 cm dostosowane są do szerokości typowych otworów drzwiowych. Nie wymagają podparcia w trakcie montażu i zabudowy.

belki nadprożowe do ścian działowych tnd