Polityka jakości

beton komórkowy co to jest

Firma BRUK-BET to przedsiębiorstwo, które bezustannie stawia sobie nowe, ambitne zadania do zrealizowania. Wyznacza jasno określone i zdefiniowane kierunki rozwoju rynku wibroprasowanych wyrobów betonowych do zastosowań w budownictwie indywidualnym i przemysłowym.

Podstawową polityką firmy jest ciągłe doskonalenie organizacji i sposobu zarządzania, aby każdy Klient czuł zadowolenie i satysfakcję z dokonanego wyboru produktów.
Stale analizujemy tendencje i możliwości rynkowe, aby móc nieustannie rozwijać oferowane produkty, o jakości i walorach przewyższających wymagania Klienta oraz w maksymalnym stopniu przyjazne dla środowiska.
Jesteśmy niekwestionowanym liderem rynku w zakresie różnorodności produktów, ale zaraz za tym podąża trwały nadzór nad jakością i parametrami wyrobów. W tym celu monitorujemy przepisy prawa i ich zmiany, aby w pełni gwarantować Klientom wyrób spełniający kryteria narzucone przez dokumenty odniesienia.

Dowodem na to są posiadane certyfikaty Zakładowej Kontroli Produkcji zarówno dla  wyrobów betonowych, jak też produkowanych kruszyw, a poprawność parametrów wyrobów kontrolowana jest w sposób ciągły w firmowych laboratoriach.
Jako jedna z nielicznych firm w branży już w 2001r. wprowadziliśmy certyfikowany System Zarządzania Jakością w oparciu o normę ISO 9002, który przez lata się rozwijał i dostosowany obecnie do nowej normy ISO 9001 funkcjonuje we wszystkich zakładach firmy BRUK-BET.

Oprócz tego posiadamy certyfikowane systemy zakładowej kontroli produkcji dla wyrobów, gdzie system oceny zgodności wymaga współuczestnictwa zewnętrznych jednostek certyfikujących w ocenie i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych.

BRUK-BET-Certyfikat-glowny-ISO-9001
Certyfikat ZKP Tarnów - Plyty zbrojone z betonu komorkowego - polski
Certyfikat ZKP Tarnow - Elementy scienne z betonu komorkowego - polski
Atest-Higieniczny-PZH-Termalica