Wpisy

Beton komórkowy – co to jest?

Historia betonu komórkowego

Historia narodzin betonu komórkowego sięga 1923 roku, kiedy to szwedzki architekt Axel Eriksson opracował technologię utwardzania bloczków w autoklawach przy użyciu gorącej pary wodnej i rozpoczął przemysłową produkcję wyrobów z betonu komórkowego. W Polsce w roku 1949 uruchomiono pierwszą eksperymentalną produkcję betonu komórkowego, a rozpoczęcie produkcji przemysłowej odbyło się w lipcu 1951 roku. Od tego momentu produkcja tego doskonałego wyrobu budowlanego przeżywała intensywny rozwój, stając się z czasem najbardziej popularnym materiałem do murowania ścian.

Beton komórkowy Termalica wytwarzany jest z mieszaniny surowców: piasku kwarcowego, wapna, cementu, gipsu, wody oraz środka porotwórczego, czyli proszku lub pasty aluminiowej dojrzewających w atmosferze pary wodnej w autoklawie. Drobinki aluminium wchodząc w reakcję z wodorotlenkiem wapniowym spulchniają masę, wytwarzając w masie betonowej miliony mikroporów z zamkniętym w nich powietrzem. Zastosowane naturalne składniki nadają mu barwę białą. W składzie betonu komórkowego Termalica® nie ma żadnych odpadów produkcyjnych tj.: popioły lotne, w odróżnieniu od odmiany szarej kojarzonej powszechnie jako suporex (suporeks).

Proces technologiczny „gazobetonu”

Bloczki betonu komórkowego dzięki zoptymalizowanemu procesowi technologicznemu który pozwala zaplanować gęstość, własności termiczne i wytrzymałości betonu komórkowego, poprzez wytworzenie w nim odpowiedniej ilości porów powietrznych, (gazobeton)  nawet powyżej 85% objętości są najbardziej uniwersalnym materiałem do budowy domów.

Struktura betonu komórkowego zawiera miliony równomiernie rozproszonych porów powietrznych, które tworzą doskonałą izolację cieplną stąd jego potoczna nazwa – gazobeton. Bloczki z betonu komórkowego to materiał bardzo lekki, przypominający wyglądem frezowany pumeks.

Produkcja elementów z betonu komórkowego odpowiada idei zrównoważonego budownictwa i sprzyja ochronie naturalnych zasobów surowcowych naszej planety. Dzięki procesowi porotwórczemu i wyrastaniu odlewów, do wyprodukowania 1 m3 betonu komórkowego wystarczy zaledwie 0,2-0,3 m3 surowców. Dokładna kontrola surowców i zautomatyzowany proces technologiczny ze sterowanym komputerowo systemem dozowania pozwalają na produkcję materiału wysokiej jakości i stałych parametrach. Proces technologiczny pozwala zaplanować gęstość, własności termiczne i wytrzymałość mechaniczną betonu komórkowego, poprzez wytworzenie w nim odpowiedniej ilości porów powietrznych, nawet powyżej 85% objętości.

Struktura betonu komórkowego zawiera miliony równomiernie rozproszonych porów powietrznych, które tworzą doskonałą izolację cieplną stąd jego potoczna nazwa – gazobeton. Bloczki z betonu komórkowego to materiał bardzo lekki, przypominający wyglądem frezowany pumeks.

Bloczki i elementy murowe produkowane są w kilku klasach i odmianach gęstości: od 300 do 700 kg/m3. Beton komórkowy dzięki niskiej gęstości objętościowej charakteryzuje się wyjątkowymi właściwościami termoizolacyjnymi i stanowi idealne rozwiązanie dla budownictwa energooszczędnego.

Buduj z bloczków gazobetonu

Jakie zalety ma wykorzystywanie betonu komórkowego w budowie? Z jednej strony jest to materiał o doskonałych właściwościach użytkowych, które wpływają na energooszczędność domu oraz komfort jego mieszkańców. Z drugiej strony gazobeton stanowi budulec innowacyjny, będący elementem kompleksowego systemu budowy.
Do największych zalet gazobetonu należy bardzo wysoki poziom izolacyjności cieplnej. Różne odmiany bloczków betonu komórkowego różnią się między sobą tym parametrem, lecz te o najniższym współczynniku przenikania ciepła pozwalają na stawianie jednowarstwowych ścian, które nie wymagają dodatkowego ocieplenia. Do plusów gazobetonu należy zaliczyć również doskonałą izolacyjność akustyczną. Ściany z bloczków Termalica znakomicie pochłaniają dźwięki powietrzne, co jest bardzo istotnym czynnikiem w przypadku przegród wewnętrznych – nośnych oraz działowych.
Zastosowanie gazobetonu Termalica lub suporeksu w budowie domu znacznie przyspiesza prace. Wszystko dzięki temu, że każdy bloczek z betonu komórkowego czy pustak suporex ma takie same wymiary. Możliwe jest więc wykonanie precyzyjnego projektu, który będzie dało się przenieść na plac budowy z dokładnością co do jednego elementu. Co więcej, bloczki łączy się w systemie pióro-wpust, a to pozwala uniknąć spoin pionowych pomiędzy nimi. Do spoin poziomych natomiast wystarczy zaprawa cienkowarstwowa. Oszczędzasz zatem czas i pieniądze.
System Termalica obejmuje nie tylko standardowe bloczki gazobetonu, ale również wszelkie elementy, niezbędne do wykończenia konstrukcji, takie jak kształtki, nadproża czy płyty wielkoformatowe. Dzięki temu, że wszystkie one są ze sobą kompatybilne, budowa postępuje sprawnie i bez niespodzianek.
Bloczki betonu komórkowego Termalica posiadają doskonałe właściwości fizyczne, dzięki czemu łatwo podlegają obróbce. Po pierwsze można ciąć je zwykłą piłą ręczną, nie potrzebujesz do tego specjalistycznych pilarek elektrycznych. Po drugie ściany z nich wykonane są idealnie gładkie i jednorodne. Unikasz w ten sposób konieczności pokrywania ich grubą warstwą tynku. Wystarczy delikatna obróbka, by przygotować je na malowanie bądź tapetowanie.

ściany z betonu komórkowego

Beton komórkowy najczęściej stosowanym materiałem budowlanym

Według danych statystycznych opublikowanych przez GUS, beton komórkowy jest najchętniej stosowanym materiałem murowym w budownictwie polskim. Jego udział całkowity w rynku materiałów do budowy ścian w Polsce wynosi ponad 50%!
Wg tych danych w 2018 roku wyprodukowano 10 237 tys. m3 ściennych materiałów murowych. To jest o ponad 840 tys. m3 więcej niż w roku 2017, co oznacza wzrost o 9,0% rok do roku. To  najlepszy wynik w biorąc pod uwagę ostatnie dziesięć lat, ale wciąż gorszy niż ten osiągnięty w 2007r.
Beton komórkowy stanowi największy udział. Jego produkcja wyniosła 5 266 tys. m3 (tj. 51,5%) i była wyższa niż w roku ubiegłym o 9,5% zwiększając swój wolumen w ciągu roku o 457 tys. m3. Następne miejsce pod względem udziału zajmuje ceramika budowlana z wynikiem 3 345 tys. m3 produkcji, o 4,0% więcej niż w 2017 r. Produkcja ceramiki budowlanej zwiększyła się rok do roku o 130 tys. m3. Silikatów w 2018r. wyprodukowano 1 387 tys. m3, o 156,7 tys. m3 więcej niż w ubiegłym roku, co oznacza wzrost o 12,7%  r/r. Lekkiego betonu kruszywowego w 2018r. wyprodukowano 239 tys. m3 – najmniej wśród ściennych materiałów murowych, ale przyrost produkcji wyniósł rok do roku aż 70,7%. Wyniki minionego roku, były lepsze od średniej z lat 2005 – 2018 dla betonu komórkowego o 800 tys. m3, dla ceramiki budowlanej o 200 tys. m3, a dla silikatów o 470 tys. m3.

beton komórkowy co to jest

Do budowy ścian i stropów – tylko gazobeton

Jeśli szukasz rozwiązań budowlanych na miarę naszych czasów, zapoznaj się z systemem Termalica. Bloczki betonu komórkowego, dostępne w naszej ofercie, pozwolą Ci tworzyć konstrukcje nowoczesne i energooszczędne. Ułatw sobie życie i postaw na innowacyjne budownictwo w postaci kompleksowej strategii Termalica. Zachęcamy do wyboru naszych produktów i zapraszamy do kontaktu w razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości, związanych z procesem projektowania i budowy obiektów z gazobetonu.

Budowa - wskazówki ogólne
Budowa - wskazówki ogólne