Jak budować

Wykonanie nadproży

Nadproża z betonu komórkowego Termalica służą do przekrywania otworów okiennych i drzwiowych. Razem z pozostałymi elementami systemu – bloczkami oraz płytkami – tworzą jednorodną strukturę ściany i redukują powstawanie mostków termicznych.

Elementy nadprożowe w systemie Termalica można wykonać przy użyciu prefabrykowanych belek zbrojonych lub kształtek U.

W systemie Termalica produkowane są trzy rodzaje zbrojonych belek nadprożowych o oznaczeniach TNN, TNB i TND. Belki nadprożowe układane są pojedynczo lub w zestawach dopasowanych do grubości murowanej ściany.

Nadproża z betonu komórkowego: Belki nadprożowe Termalica TNN

Belki należy opierać na murze i łączyć ze sobą wzdłuż długości za pomocą zaprawy klejowej Termalica. W zależności od rozpiętości otworu, minimalna długość oparcia na ścianie z każdej strony wynosi:
• 20 cm dla otworu szerokości 1,00 m
• 25 cm dla otworu szerokości 1,00 m.

belki nadprożowe TERMALICA TNN - rysunek techniczny

Nadproże z belek TERMALICA TNN

Belki nadprożowe Termalica TNN o wysokości 24,9 cm, są to samodzielnie pracujące elementy konstrukcyjne, przeznaczone do przekrywania otworów o maksymalnej szerokości 1,80 m. Belki TNN po zamontowaniu na murze stanowią gotowe nadproże nośne.

Nadproża z betonu komórkowego: Belki Termalica TNB

Belki Termalica TNB o wysokości 12,4 cm są to elementy przeznaczone do wykonywania nadproży zespolonych, w których belki współpracują konstrukcyjnie z ułożonym na nich murem. Maksymalna szerokość przekrywanego otworu wynosi 2,50 m. Pełną nośność nadproża zespolonego uzyskujemy po nadmurowaniu belek warstwą bloczków i wykonaniu wieńca żelbetowego w poziomie stropu. Istotnym jest, aby bloczki nad belkami były murowane z wypełnionymi spoinami pionowymi. Jeżeli nadmurówka wykonywana jest z bloczków profilowanych w pióro-wpust, to zaleca się zeszlifowanie piór i wypełnienie spoiny pionowej zaprawą cienkowarstwową. W przypadku typowej stolarki okiennej o wysokości 1,5 m, belki TNB możemy nadmurować specjalnymi bloczkami uzupełniającymi Termalica o wysokości 12,4 cm, które wyrównają nadproże do modułu wysokości warstwy 25 cm. Belki nadprożowe TNB wymagają podparcia montażowego w rozstawie ok. 0,75 m, które można usunąć po 7 dniach od zabetonowaniu stropu.

belki nadprożowe TERMALICA TNB - rysunek techniczny

Nadproże zespolone z belek TERMALICA TNB

Belki Termalica TND o wysokości 24,9 cm, są to nienośne elementy konstrukcyjne, przeznaczone do wykonywania nadproży w ścianach działowych o grubości 10 cm. Podczas montażu, belkę należy podeprzeć w środku rozpiętości i przemurować bloczkami z wypełnionymi spoinami pionowymi.

nadproża z betonu komorkowego termalica

Nadproża z betonu komórkowego: Kształtki U Termalica

Kształtki U Termalica pełnią funkcję traconego szalunku i pozwalają na przekrycie otworów okiennych i drzwiowych o dużych szerokościach, takich jak okna tarasowe czy bramy garażowe. Pogrubiona jednostronnie ścianka kształtki U zapewnia odpowiednią izolacyjność termiczną nadproża i nie wymaga dodatkowego ocieplania.

Wykonanie nadproża rozpoczynamy od zamontowania w otworze okiennym stabilnego podparcia z deski, na której następnie murujemy kształtki U przy użyciu zaprawy cienkowarstwowej.

Minimalna długość oparcia kształtek na ścianie wynosi 25 cm na stronę. Skrajne kształtki U układane po obu stronach otworu, powinny być elementami pełnej długości 59,9 cm.

Następnie w kształtkach U układa się zbrojenie konstrukcyjne nadproża, zwilża wnętrze kształtek wodą i wypełnia betonem klasy C16/C20 (B20). W przypadku otworów o dużej rozpiętości i konieczności wykonania belki nośnej o zwiększonych wymiarach, w kształtkach U możemy odpowiednio podciąć grubszą ściankę i nadmurować bloczkami Termalica o grubości 7,5 cm do wymaganej wysokości. W takim nadprożu należy dodatkowo zastosować wkładkę termoizolacyjną z wełny lub styroduru o grubości 3÷4 cm, chroniącą przed ucieczką ciepła.

Nadproże z kształtek U

Nadproże z kształtek U

budowa z belek nadprożowych termalica