Jak budować

Pierwsza warstwa muru

Rozpoczynając murowanie ścian najważniejsze jest wykonanie pierwszej warstwy. Dokładność ułożenia pierwszej warstwy bloczków Termalica ma istotny wpływ na murowanie kolejnych warstw ściany.

Za pomocą niwelatora lub wagi wężowej wodnej znajdujemy najwyższy narożnik fundamentu. Różnica w wysokości poszczególnych narożników nie powinna być większa niż 30 mm, a w przypadku większych różnic fundament musi zostać wyrównany podkładem cementowym. W celu zniwelowania nierówności fundamentów bloczki pierwszej warstwy ustawiamy na zaprawie cementowej, przygotowanej z cementu i piasku w proporcji 1:3 oraz konsystencji tak dobranej, aby bloczki nie osiadały pod własnym ciężarem.

termalica pierwsza warstwa muru z betonu komórkowego

Murowanie ścian zewnętrznych zaczynamy od narożników, ustawiając pojedyncze bloczki w narożach budynku. Najlepiej ułożyć bloczki tak, aby pióra skierowane były na zewnątrz, dzięki czemu po zeszlifowaniu uzyskamy gładką powierzchnię naroża. Poziome i pionowe ustawienie bloczków kontrolujemy za pomocą poziomnicy i korygujemy przy użyciu młotka z gumowym obuchem. Po dobiciu młotkiem mamy pewność, że zaprawa będzie przylegała do bloczka na całej powierzchni.

termalica pierwsza warstwa muru z betonu komórkowego

Następnie pomiędzy prawidłowo ułożonymi bloczkami narożnymi rozciągamy sznurek murarski, który wyznacza równe lico ściany i uzupełniamy bloczki pierwszej warstwy. Bloczki Termalica wyposażone w system pióro-wpust murujemy bez wypełniania spoin pionowych zaprawą klejową, natomiast bloczki z gładkimi powierzchniami czołowymi murujemy na pełne spoiny pionowe. W przypadku, gdy ściana budynku nie jest zaprojektowana w module długości bloczka Termalica, warstwę należy uzupełnić dociętym na odpowiednią długość bloczkiem. Ostatni bloczek docinamy przy użyciu ręcznej piły widiowej i następnie powierzchnię ciętą wyrównujemy strugiem lub pacą. Wmurowując dopasowany bloczek, należy pamiętać o wypełnieniu zaprawą spoiny pionowej w miejscu styku dociętego i całego bloczka. Wypełnione spoiny pionowe wykonujemy również w narożach ścian, w których powierzchnia czołowa z wpustem przylega do powierzchni bocznej bloczka, oraz we wszystkich stykach, gdzie nie ma połączenia bloczków na pióro-wpust.