Jak budować

Murowanie kolejnych warstw

Do murowania kolejnych warstw bloczków gazobetonowych Termalica przystępujemy po związaniu zaprawy cementowej tj. po około 2-3 godzinach od ułożenia pierwszej warstwy. Dzięki wysokiej dokładności wymiarowej TLMB (±1 mm) bloczków Termalica, kolejne warstwy możemy murować na zaprawie klejowej cienkowarstwowej. System łączenia bloczków na pióro-wpust bez wypełniania zaprawą spoin pionowych, znacznie przyśpiesza prace murarskie i zmniejsza zużycie zaprawy. Uchwyty montażowe, które ułatwiają przenoszenie i układanie bloczków na murze, także pozostawiamy nie wypełnione.

Przed rozpoczęciem murowania należy wyrównać górną powierzchnię każdej poprzednio wymurowanej warstwy bloczków. Ewentualne nierówności szlifujemy przy użyciu pacy z gruboziarnistą okleiną lub strugu. Pył powstały przy szlifowaniu należy usunąć z bloczków za pomocą pędzla lub szczotki, aby nie osłabiał przyczepności zaprawy klejowej. Następnie przygotowujemy zaprawę klejową Termalica według instrukcji zamieszczonej na opakowaniu. Prace murarskie przy użyciu zaprawy klejowej Termalica można prowadzić w temperaturach powyżej +5°C. W okresie zimowym i przy niskich temperaturach, należy stosować zaprawę z dodatkiem przeciwmrozowym Antigelo.

termalica budowa z betonu komorkowego

Cienkowarstwową zaprawę klejową Termalica nakładamy przy użyciu specjalnej kielni zębatej dopasowanej do szerokości bloczka. Odpowiednio wyprofilowane zęby kielni zapewniają nałożenie równomiernej grubości kleju na całej powierzchni muru. Jednorazowo, zaprawę rozprowadzamy na długości 3-4 bloczków, aby zapobiec przedwczesnemu jej wysychaniu. Grubość spoiny poziomej po ułożeniu i dociśnięciu bloczka powinna wynosić 1-2 mm.

termalica budowa z betonu komorkowego

Murowanie kolejnych warstw ścian z betonu komórkowego zawsze rozpoczynamy od narożników, w których bloczki układamy przeciwlegle, stosując wiązanie murarskie.

termalica budowa z betonu komorkowego

Następnie rozciągamy sznurek pomiędzy narożnikami i uzupełniamy pozostałe bloczki warstwy. Zaleca się, aby ściany konstrukcyjne zewnętrzne i wewnętrzne wznoszone były równomiernie warstwami, bez tzw. „wyciągania” narożników. Podczas murowania należy zwrócić uwagę, aby bloczki z połączeniem pióro-wpust były wsuwane z góry, bez dodatkowego korygowania i dosuwania w poziomie, co zapewni nam równe przyleganie bloczków i cienkie spoiny pionowe grubości 1-2 mm. Bloczki należy wiązać w kolejnych warstwach poprzez przesunięcie spoin pionowych względem siebie o co najmniej 10 cm. Bloczki układane na krawędziach ścian lub przy otworach okiennych i drzwiowych powinny mieć co najmniej 12 cm długości.