PL | SK | CZ
Termalica

Termalica

  Kontakt

  Bruk-Bet Sp. z o.o.

  Nieciecza 199, 33-240 Żabno
  NIP: 517-020-05-80
  REGON: 180188969
  KRS: 0000270323
  Sąd Rejonowy w Krakowie XII Wydział Gospodarczy, kapitał zakładowy 299 mln zł. w całości pokryty.

Wytrzymałość na ściskanie bloczków Termalica

Tabela: Wytrzymałość na ściskanie bloczków Termalica zgodnie z normą PN-EN 772-1.

tabela

ikonapdf Pobierz tabelę w formie pdf'a.

Odporność ogniowa ścian wykonanych z bloczków betonu komórkowego Termalica

Klasyfikację odporności ogniowej ścian z betonu komórkowego w zależności od ich grubości i poziomu
obciążenia określa norma PN-EN 1996-1-2:2010 „Projektowanie konstrukcji murowych, Część 1-2:Reguły
ogólne-Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe”. Klasyfikacja ogniowa obejmuje ściany nośne oraz
nienośne z uwzględnieniem maksymalnej smukłości , wykonane z elementów murowych z
autoklawizowanego betonu komórkowego, które spełniają wymagania normy PN-EN 771-4:2004.

Tabela: Klasyfikacja odporności ogniowej ścian z betonu komórkowego Termalica według normy PN-EN 1996-1-2:2010

tabela2

ikonapdf Pobierz tabelę w formie pdf'a.

Izolacyjność akustyczna ścian wykonanych z bloczków betonu komórkowego Termalica

Tabela: Wskaźniki oceny izolacyjności akustycznej właściwej RA1R ścian z elementów z betonu
komórkowego murowanych na cienką spoinę (ściany wewnętrzne)

tabela3

Tabela: Wskaźniki oceny izolacyjności akustycznej właściwej RA2R ścian z elementów z betonu
komórkowego murowanych na cienką spoinę (ściany zewnętrzne)

tabela4

ikonapdf Pobierz tabelę w formie pdf'a.

Wartości wskaźników dotyczą ścian murowanych na zaprawę klejową cienkowarstwową z elementów gładkich obustronnie tynkiem o grubości 10 mm.