PL | SK | CZ

Belka nadproży zespolonych TNB 140/12

Symbol: TNB 140/12,5/12


Opis

Belki Termalica są to zbrojone prefabrykaty z betonu komórkowego do wykonywania nadproży nad otworami okiennymi i drzwiowymi. W zależności od grubości muru belki układane są pojedynczo lub w zestawach podwójnych i potrójnych.

Belki Termalica TNB o wysokości 12,4 cm są to elementy przeznaczone do wykonywania nadproży zespolonych, w których belki  współpracują konstrukcyjnie z ułożonym na nich murem. Maksymalna szerokość przekrywanego otworu wynosi 2,50 m. Belki dostępne są w trzech szerokościach 12, 15 i 20 cm. Pełną nośność nadproża zespolonego uzyskujemy po nadmurowaniu belek warstwą bloczków z wypełnionymi spoinami pionowymi zaprawą klejową i wykonaniu wieńca żelbetowego w poziomie stropu. Belki wymagają  podparcia montażowego w rozstawie ok. 0,75 m, które można usunąć po 7 dniach od zabetonowaniu stropu. 

Deklaracja zgodności


Wymiary:

Szerokość (grubość)
120 mm
Wysokość:
124 mm
Długość:
1400 mm


Cechy:

Beton komórkowy:
Ściana jednowarstwowa:

Przepuszczalnosc pary wodnej
5/10
Masa
18.00 kg
Ilość na palecie
30 szt

Współczynnik przewodzenia ciepła λ
0,14 W/(mK)
Reakcja na ogień
Euroklasa A1