Jak budować

Fundamenty i ściany piwniczne

Ławy betonowe lub żelbetowe to najpopularniejszy sposób fundamentowania domów jednorodzinnych, zarówno niepodpiwniczonych, jak i tych z piwnicami. Ławy fundamentowe w budynku niepodpiwniczonym powinny być posadowione na głębokości poniżej strefy przemarzania gruntu, czyli od -0,8 do -1,4 m. Przed przystąpieniem do wykonania ścian fundamentowych, na ławach należy ułożyć poziomą izolację przeciwwilgociową. Izolację wykonujemy z dwóch warstw papy klejonych wodorozcieńczalną emulsją asfaltowo-kauczukową lub warstwy papy termozgrzewalnej fundamentowej.

Ściany fundamentowe i piwniczne można wykonać jako betonowe monolityczne przy użyciu zalewowych pustaków szalunkowych lub murowane z betonowych bloczków i pustaków fundamentowych. Pustaki szalunkowe układamy „na sucho” bez użycia zaprawy, zachowując odpowiednie przesunięcie spoin pionowych w poszczególnych warstwach. W przypadku ewentualnych nierówności ław fundamentowych, pustaki szalunkowe można wypoziomować, murując pierwszą warstwę na zaprawie cementowej.Ściany z pustaków szalunkowych w zależności od wysokości i przewidywanych obciążeń możemy zbroić w poziomie spoin dwoma prętami ø10 mm, oraz w pionie, wykorzystując utworzone kanały, do których wkładamy zbrojenie z trzech prętów ø10 mm połączonych strzemionami. Na górnej ostatniej warstwie pustaków zaleca się ułożenie podłużnie dwóch prętów ø12 mm, które po zabetonowaniu utworzą wieniec żelbetowy. W przypadku jeżeli wysokość ułożonych warstw pustaków jest poniżej projektowanego poziomu górnego fundamentów, na najwyższej warstwie wykonujemy dodatkowy szalunek z desek. Ściany z pustaków szalunkowych betonujemy po ułożeniu 3-4 warstw betonem klasy C16/20. Podczas betonowania mieszankę należy wibrować w celu prawidłowego wypełnienia pustaków.Betonowy bloczek fundamentowy BF-25/38 stosujemy do budowy ścian pojedynczych o grubości 25 i 38 cm lub ścian warstwowych w układzie 25 cm + ocieplenie + 12 cm pod np. zewnętrzne ściany szczelinowe trójwarstwowe. Bloczki muruje się na zaprawie cementowej marki M5-M8, na pełną spoinę poziomą i pionową o grubości 10-15 mm.

 

Betonowy pustak fundamentowy PF-24 przeznaczony jest do wznoszenia ścian fundamentowych i piwnicznych grubości 24 cm, posadowionych powyżej poziomu wód gruntowych. Pustak betonowy wyposażony jest w pełne dno ułatwiające nanoszenie zaprawy murarskiej i kieszenie do wypełniania spoin pionowych. Pustaki należy murować na spoinę poziomą i pionową przy użyciu zaprawy cementowej. Pustaki murujemy pełnym dnem do góry rozkładając na nim równomiernie zaprawę o grubości 10-15 mm, natomiast spoiny pionowe wykonujemy tradycyjnie lub przez wypełnienie zaprawą powstałych kieszeni. Elementy murowe w kolejnych warstwach muszą być przesunięte względem siebie o co najmniej 10 cm.