Odolnosť tvárnic Termalica proti tlaku

Priemerná pevnosť v tlaku

⇒ Odolnosť tvárnic Termalica proti tlaku v súlade s normou PN-EN 772-1


Objemová hustota Termalica

Objemová hustota

Odolnosť stien vytvorených z  pórobetónu Termalica proti ohňu

fire-resistance termalica

⇒ Fire resistance classification of Termalica aerated concrete walls per standard PN-EN 1996-1-2:2010


Akustická izolácia stien vytvorených z  pórobetónu Termalica

Akustická izolácia 1

⇒ RA1R  ukazovatele hodnotenia primeranej zvuk ovej izolácie rair stien z pór obetónových prvkov murovaných na tenkú škáru (vnút orné steny)

Akustická izolácia 2

⇒ RA2R ukazovatele hodnotenia primeranej zvuk ovej izolácie rair stien z pór obetónových prvkov murovaných na tenkú škáru (vonkajšie steny)


Tepelná izolácia z pórobetónu Termalica

sucinitel-prestupu-tepla

⇒ Súčiniteľ tepelnej priepustnosti U [W/m2K] v závislosti na hrúbke steny [cm]