Oferta

Vnútorné deliace steny

Deliace steny sú stavebné priečky, ktoré oddeľujú jednotlivé izby na ploche bytu alebo podlažia. Deliace steny sa obvykle stavajú z dlaždíc Termalica typu 500, 600 a 700 s hrúbkou 10 a 12 cm. Tvárnice pre deliace steny majú hladkú alebo profilovanú čelnú plochu na pero – drážku, súlepené tenkovrstvou alebo klasickou maltou. Pórovitá štruktúra a nízka špecifická hmotnosť pórobetónových tvárnic výrazne obmedzujú zaťaženie stropov v porovnaní s priečkami vykonanými z iného muriva. Hladký a rovný povrch stien murovaných
pomocou tenkovrstvej malty umožňujú lepenie dlaždíc a obkladov bez predchádzajúceho vyrovnávania a omietnutia podkladu a vykonanie tenkovrstvých mált a sadrových stierok. V závislosti na druhu pórobetónu Termalica, stena s hrúbkou 12 cm je ukazovateľ akustickej izolácie RA1R na úrovni 36-39 db a spĺňa štandardné požiadavky noriem v oblasti akustickej izolácie.
Najväčšou prednosťou deliacich stien z pórobetónu Termalica je ich ľahkosť – prvky s neveľkou hmotnosťou nadmerne nezaťažujú a nedeformujú stropy. Vďaka tomu môžu mať deliace steny z pórobetónu uplatnenie nielen v nových ale aj renovovaných konštrukciách – pretože dlhoročné konštrukcie si v oblasti zaťaženia vyžadujú mimoriadnu obozretnosť.

Tvárnice pre dokončovacie práce a aranžovanie interiérov

Dlaždice s hrúbkou 5-7,5 a 10 cm umožňujú rýchle prevedenie renovačných prác a prvkov usporiadania interiérov napr.:
– predeľovanie /zásteny/ a deliace priečky
– obklady vaní
– sprchovacie zásteny
– vstavané krby
– kuchynské a kúpeľňové skrinky a police
– grilové konštrukcie

Ľahké opracovanie umožňuje brúsenie a rezanie materiálu do ľubovoľného tvaru, čo umožňuje vykonať trvalú a pôsobivú zástavbu. Dlaždice sú vyrobené s presnosťou najvyššej triedy (do 1 mm), vďaka čomu sa môžu spájať tenkovrstvovou lepiacou maltou alebo montážnou penou, čo garantuje rovný povrch a nevyžaduje si nanesenie omietky pod keramický obklad.