Oferta

Zateplovacie prvky venca

Zatepľovacie prvky venca sa skladajú z pórobetónových dielcov a tvaroviek minerálnej vlny s hrúbkou 5 cm. Tieto prvky plnia funkciu strateného debnenia a zateplenie železobetónového venca na úrovni stropu na vnútornej jednovrstvovej stene.