Oferta

Stenové, stropné, strešné panely

Veľkoplošné planele Termalica sa vyrábajú z vystuženého pórobetónu a sú určené na realizáciu stropov a stien v bytovej výstavbe a výstavbe rodinných domov a zároveň pre priemyselné a verejné objekty. Použitie prefabrikátov na mieru TERMALICA® SPRINT a eliminácia debniacich prác a montážnych podper výrazne skracuje čas výstavby.

Stenové panely Termalica SPRINT

Veľkoformátové stenové panely Termalica® sprint, vyrobené z vystuženého pórobetónu, určené na stavbu závesných fasád a vnútorných a vonkajších deliacich priečok v priemyselných, obchodných a komerčných objektoch.
Vystužené stenové prvky Termalica sú vmontované do nosnej konštrukcie budovy postavenej z prefabrikátových stĺpov a oceľových alebo železobetónových kolíkov. V závislosti na projektovom riešení konštrukcie panela môžu byť montované na vonkajšej, vnútornej strane alebo medzi stĺpmi.
Stenové panely sa pripevňujú na skelet konštrukcie pomocou systému spojovacích prvkov a kotiev – v závislosti na podpernom systéme. Maximálna osová vzdialenosť medzi prvkami skeletu nosnej konštrukcie je 6,0 m. Stenové prvky Termalica sa vyrábajú z vystuženého pórobetónu pevnostnej triedy AAC 4 a s hustotou 600 kg/m3.
Vyrábame dva typy stenových prvkov: profil pero-drážka a hladký profil. Prierez stenového panela profil pero + drážka hladký profil.

Stropné panely Termalica SPRINT

Veľkoplošné stropné panely Termalica sa vyrábajú z vystuženého pórobetónu, určeného na výstavbustropov v výstavbe bytov a rodinných domov a v priemyselných a úžitkových objektoch.
Využitie prefabrikátových panelov na mieru Termalica a eliminácia debniacich prác a montáže podpier, výrazne skracuje čas vykonania stropu v porovnaní s inými technológiami a stropnými systémami.
Stropné panely sa osadzujú na konštrukčných múroch na vrstve lepiacej malty Termalica, a následne sa špeciálne profilované zámky na pozdĺžnych bočných plochách panelov vystužia oceľovým drôtom 8mm a vyplnia betónom spolu s vencom steny.

Strop z panelov Termalica nepotrebuje technologické prestávky a môže byť priamo zaťažený po skončení montáže, čo umožňuje vykonanie ďalších
murárskych prác na nasledujúcom poschodí.
Stropné panely Termalica sa vyrábajú z vystuženého pórobetónu v pevnostnej triede AAC4 a hustoty 600 kg/m3.
Minimálna dĺžka podstavca/základu/podpery panelov na podpere: – konštrukcia – murivo, železobetónové a oceľové: 9 cm

Strešné panely Termalica SPRINT

Veľkoplošné strešné panely Termalica sa vyrábajú z vystuženého pórobetónu a sú určené na realizáciu striech v bytovej výstavbe a výstavbe priemyselných, obchodných a verejných objektov.
Vystužené strešné panely Termalica môžu byť osadené na múre, železobetónovej alebo oceľovej konštrukcii, tvoria konštrukciu plochej alebo šikmej strechy.
Použitie strešných panelov v bytovej výstavbe umožňuje vyhnúť sa využitiu tradičných strešných väzníkov/krokiev. Panely sa osadzujú na štítových múroch a priečnych nosných stenách budovy. Na panely sa ukladá typická strešná krytina: paroizolácia, upevnené sú drevené kontralaty s priemerom napr. 5×15 cm medzi ktorými sa ukladá tepelná izolácia, následne vetru odolná fólia, kontralaty a laty, plechová krytina alebo škridla.
V prípade objektov so stĺpikovo – priečkovou konštrukciou z prefabrikátových oceľových alebo železobetónových prvkov, panely sa ukladajú na strešné trámy a na konštrukciu sa montujú pomocou špeciálnych spojov alebo systému kotviacich tyčí. Strešné panely majú profilovanú bočnú plochu so špeciálnou zalievacou drážkou na umiestnenie výstuže a betónovej výplne. Z vnútornej strany je možné panel omietnuť, obložiť sadrokartónovými dlaždicami alebo ponechať neupravený (iba namaľovať farbou), s viditeľným rozdelením na prvky a vyplnenie zvislých spojov pevným plastickým materiálom.
Vďaka dobrým tepelnoizolačným vlastnostiam a tepelnej zotrvačnosti, použitie panelov Termalica zabezpečuje optimálnu klímu interiérov. Strešné panely Termalica sa vyrábajú z vystuženého pórobetónu v pevnostnej triede AAC 4 a hustote 600 kg/m3.

Strešné panely Termalica SPRINT TPD4 600/24

płyta stropowa z betonu komórkowego TPS4 600-24

Strešné panely Termalica SPRINT TPD4 600/30

płyta stropowa z betonu komórkowego TPS4 600-24