Oferta

Náradie na murovanie, lepiace malty

Lepiaca tenkovrstvová malta na murovanie tvárnic/dielcov z pórobetónu je určená na stavanie jednovrstvových, dvojvrstvových stien a priečok. Špeciálna receptúra a drobné kamenivo umožňujú Vykonanie tenkých spojov s hrúbkou 1-3 mm. Malta je dostupná v bielej a šedej farbe. Spotreba malty je 1,6-6,0 kg v závislosti na hrúbke murovaných stien