Termalica
Oferta

Zaprawy klejowe

Zaprawy klejowe Termalica

Zaprawa biała Premium – worek 25 kg.
Jednoskładnikowa, ciepłochronna, biała zaprawa cementowa przeznaczona do murowania i szpachlowania bloczków z betonu komórkowego. Grubość warstw od 1 do 5 mm. Spełnia wymagania normy PN-EN 998-2.

Murowanie na cienkiej warstwie przy wykonywaniu:
– ścian nośnych i działowych z bloczków betonu komórkowego
– ścian stanowiących przegrody ogniowe

Podsypka wyrównująca Silporyt

Zastosowanie podsypki wyrównującej :
• Do wylewek betonowych, elementów jastrychowych, suchych i mokrych systemów podłogowych, betonów lekkich, tynków.
• Do poziomowania wszystkich nachylonych lub nierównych podłóg rur i innych elementów.

Zapewnia znaczne wytłumienie odgłosów uderzeń. Użyta w systemie podłogowym może poprawić ich tłumienie nawet o 25 dB. Stanowi mocne, pozbawione spoin podłoże, które może przenosić duże obciążenia.

Właściwości:
• Kruszywo lekkie wapienno-piaskowe.
• Uziarnienie 0-4 mm.
• Mineralna: niepalna (klasa A1).
• Niska gęstość nasypowa około 400 kg/m³.
• Współczynnik przewodzenia ciepła [λ] 0,060 W/mK (wielkość obliczeniowa).
• Odporna na bakterie, insekty.
• Bez zapachowa.

Sposób użycia:
Utworzyć równoległe nasypy o szerokości ok. 20 cm do potrzebnej wysokości. Odległość między nasypami ustalić według długości szablonu wyrównawczego.
Rozsypać podsypkę wyrównującą pomiędzy nasypami i ściągać jej nadmiar. Zużycie: ok. 10 l/m2 przy wysokości wysypania 10 mm.
Minimalna wysokość podsypki wyrównującej wynosi 10 mm. Maksymalna wysokość podsypki wyrównującej wynosi 100 mm (pomieszczenia mieszkalne).
Na przykrytej podsypce można ułożyć każdy suchy jastrych. Proszę stosować się do zaleceń konkretnego producenta.

podsypka wyrównująca pod jastrych