Jak budować

Zbrojenie pod otworami okiennymi

W strefie podokiennej występuje niekorzystny rozkład naprężeń, który może powodować powstanie rys pod oknami. Zarysowaniu ściany możemy zapobiec poprzez odpowiednie wzmocnienie konstrukcji murowej, stosując zbrojenie w spoinie wspornej pod oknem.

zbrojenie bloczków z betonu komórkowego termalica

Zbrojenie możemy wykonać z prefabrykowanych płaskich kratownic (np. Murfor), które umieszczamy w zaprawie cienkowarstwowej pod ostatnią warstwą bloczków w oknie. W tym celu wyznaczamy na murze położenie otworu okiennego, nakładamy zaprawę klejową Termalica, wciskamy w spoinę zbrojenie kratownicowe i ponownie pokrywamy zaprawą przy murowaniu bloczków.

Innym sposobem zbrojenia warstwy podokiennej jest ułożenie dwóch prętów żebrowanych o 8 mm w bruzdach wypełnionych zaprawą cementową. Bruzdy głębokości ok. 3 cm najłatwiej wykonać przy użyciu rylca, przeciągając go wzdłuż przybitej na murze drewnianej łaty. Następnie bruzdy wypełniamy zaprawą cementową i zatapiamy w nich pręty zbrojenia. Niezależnie od zastosowanego rozwiązania, zbrojenie spoin wspornych należy przedłużyć poza krawędź otworu okiennego, o co najmniej 50 cm z każdej strony.

zbrojenie bloczków z betonu komórkowego termalica