Jak budować

Fundamenty i ściany piwniczne

termalica pustaki szalunkowe

Ławy betonowe

Ławy betonowe lub żelbetowe to najpopularniejszy sposób fundamentowania domów jednorodzinnych, zarówno niepodpiwniczonych, jak i tych z piwnicami. Ławy fundamentowe w budynku niepodpiwniczonym powinny być posadowione na głębokości poniżej strefy przemarzania gruntu, czyli od -0,8 do -1,4 m. Przed przystąpieniem do wykonania ścian fundamentowych, na ławach należy ułożyć poziomą izolację przeciwwilgociową. Izolację wykonujemy z dwóch warstw papy klejonych wodorozcieńczalną emulsją asfaltowo-kauczukową lub warstwy papy termozgrzewalnej fundamentowej.

Pustaki szalunkowe

Ściany fundamentowe i piwniczne można wykonać jako betonowe monolityczne przy użyciu zalewowych pustaków szalunkowych lub murowane z betonowych bloczków i pustaków fundamentowych. Pustaki szalunkowe układamy „na sucho” bez użycia zaprawy, zachowując odpowiednie przesunięcie spoin pionowych w poszczególnych warstwach. W przypadku ewentualnych nierówności ław fundamentowych, pustaki szalunkowe można wypoziomować, murując pierwszą warstwę na zaprawie cementowej. Ściany z pustaków szalunkowych w zależności od wysokości i przewidywanych obciążeń możemy zbroić w poziomie spoin dwoma prętami ø10 mm, oraz w pionie, wykorzystując utworzone kanały, do których wkładamy zbrojenie z trzech prętów ø10 mm połączonych strzemionami. Na górnej ostatniej warstwie pustaków zaleca się ułożenie podłużnie dwóch prętów ø12 mm, które po zabetonowaniu utworzą wieniec żelbetowy. W przypadku jeżeli wysokość ułożonych warstw pustaków jest poniżej projektowanego poziomu górnego fundamentów, na najwyższej warstwie wykonujemy dodatkowy szalunek z desek. Ściany z pustaków szalunkowych betonujemy po ułożeniu 3-4 warstw betonem klasy C16/20. Podczas betonowania mieszankę należy wibrować w celu prawidłowego wypełnienia pustaków.

termalica pustaki szalunkowe

termalica pustaki szalunkowe