Oferta

Stěny základové a sklepní

Bednění z dutých tvárnic plní funkci spojeného betonového bednění. Tvárnice jsou pokládány ve vrstvách s přeložením, armované a zalévané betonem. Umožňují nejrychlejší postavení základů.
Usnadněním je zde rozměrová přesnost a spojení typu drážka – drážka. V porovnání s tradičním, pracovně náročným a nákladným dřevěným bedněním umožňuje šetřit čas i peníze. Nevyžaduje použití malty. Stěny z bednění z dutých tvárnic mohou být armovány ve vodorovném i svislém směru. V sestavě jsou k dispozici i koncové (rožní) duté tvárnice.