Oferta

Stěnové, stropní, střešní panely

Velkoformátové panely Termalica, které jsou vyráběny z armovaného pórobetonu, jsou určeny ke stavění stropů a stěn v rodinných domcích, v obytných domech a také v průmyslových a veřejných budovách. Použití panelů Termalica® Sprint, které jsou prefabrikovány na daný rozměr, a odstranění práce při provádění bednění a montážních podpěr zásadním způsobem zkracuje čas stavby.

Velkoformátové stěnové panely Termalica® Sprint, které jsou vyráběny z armovaného pórobetonu, jsou určeny ke stavění vnějších stěn a vnitřních dělících stěn v průmyslových, prodejních a komerčních objektech.

Armované stěnové elementy Termalica jsou montovány do nosné konstrukce budovy stavěné z prefabrikovaných sloupů a ocelových nebo železobetonových uzavíracích skob. V závislosti na projektovaném konstrukčním řešení je možné panely montovat po vnější straně, vnitřní straně, nebo mezi sloupy. Stěnové panely jsou upevňovány na skeletovou nosnou konstrukci s pomocí spojek a kotev v závislosti na způsobu opření.

Maximální osová rozteč elementů nosné konstrukce činí 6,0 m. Stěnové elementy Termalica jsou vyráběny z armovaného pórobetonu ve třídě
odolnosti AA C 4 a s hustotou 600 kg/m3. Stěnové elementy jsou vyráběny ve dvou typech: profil péro + drážka a profil hladký.

Stropní panely Termalica SPRINT

Velkoformátové stropní panely Termalica, které jsou vyráběny z armovaného pórobetonu, jsou určeny ke zhotovení stropů v bytovém rodinném stavebnictví i při výstavbě bytových domů a také v průmyslových a veřejných objektech.

Použití stropních panelů, které jsou prefabrikovány na daný rozměr, a odstranění práce při provádění bednění a montážních podpěr zásadním způsobem v porovnání s jinými technologiemi a stropními systémy zkracuje čas potřebný pro zhotovení stropu.

Stropní panely jsou pokládány na konstrukční zdi na vrstvu spojovací lepící malty Termalica, a následně pak je nutné speciálně profilované zámky na podélných plochách panelů armovat ocelovým prutem fi 8mm a vyplnit betonem současně se stropními věnci.

Strop zhotovený z panelů Termalica nevyžaduje, aby byly dodržovány technologické přestávky, a může být zatížen bezprostředně po ukončení montáže, což umožňuje ihned provádět další zednické práce na dalším podlaží. Stropní panely Termalica jsou vyráběny z armovaného pórobetonu v třídě odolnosti AAC4 a s hustotou 600 kg/m3.

Střešní panely Termalica SPRINT

Velkoformátové střešní panely Termalica, které jsou vyráběny z armovaného pórobetonu, jsou určeny ke zhotovení střech v bytovém rodinném stavebnictví i při výstavbě bytových domů a také v průmyslových a veřejných objektech.

Armované střešní panely Termalica mohou být pokládány na zdi, železobetonové nebo ocelové konstrukci, a mohou vytvářet konstrukci rovné nebo šikmé střechy.
Použití střešních panelů v bytovém stavebnictví umožňuje rezignovat z realizací tradičních dřevěných střešních nosníků. Panely se opírají na štítových a bočních stěnách budovy. Na panely se pokládá obvyklé střešní krytiny: izolace proti páře, dále jsou upevňovány kontra latě s průřezem např. 5×15 cm, mezi kterými je pokládána tepelná izolace, následně pak těsnící fólie proti větru, kontra latě a latě, plechová střešní krytina, nebo střešní tašky.
V případě objektů se sloupově – ryglovanou konstrukcí, z prefabrikovaných ocelových nebo železobetonových elementů, jsou panely pokládány na střešních trámech a montovány do konstrukce s pomocí speciálních spojovacích elementů nebo systémů kotvících prutů.
Střešní panely mají profilovaný boční povrch se speciální drážkou pro zalití, která je určena k umístění armování a vyplnění betonem. Z vnitřní strany je panely možné omítat, obložit sádro-kartonovými deskami nebo ponechat bez konečné úpravy (pouze natřít barvou), s viditelným dělením na jednotlivé elementy a s vyplněním podélných spár materiálem s trvalou pružností.

Střešní panely Termalica SPRINT TPD4 600/24

płyta stropowa z betonu komórkowego TPS4 600-24

Střešní panely Termalica SPRINT TPD4 600/30

płyta stropowa z betonu komórkowego TPS4 600-24