Oferta

Jednovrstvé vnější stěny

Jednovrstvové zdi

Jednovrstvé stěny je možné díky přesnému vzájemnému přizpůsobení jednotlivých elementů z pórobetonu stavět relativně a rychle a jednoduše
– hlavně s ohledem na menší pracovní náklady a na to, že není nutné stěnu zateplovat pomocí vlny nebo polystyrénu.

Jednovrstvé stěny z nejlehčích tvárnic 300, 350 v tloušťce 48, 40, 36,5 cm jsou zárukou dokonalých tepelných vlastností.

Nejteplejší jednovrstvá stěna postavená z tvárnic TERMALICA® EKSTRA v tloušťce 48 cm umožňuje získat koeficient průniku tepla U=0,16 W/m2K, co již dnes překračuje cílové normy předpokládané pro rok 2021 definující izolace stěn pod U=0,2 W/m2K a přináší výrazné úspory – jak ve věci samotné investice, tak i během následného provozování budovy.

TERMALICA® KLASA je sada tvárnic určených pro zdění jednovrstvých stěn a zajišťující energeticky úsporné vlastnosti budovy, splňující aktuální požadavky v oblasti izolace vnějších příček U≤0,23 [W/m2K].

Pro zdění jednovrstvých stěn s použitím tvárnic TERMALICA® EKSTRA nebo TERMALICA® KLASA doporučujeme používat lepící maltu pro tenké spáry Termalica a systémové nástroje.

Jednovrstvové steny Termalica 2021