Oferta

Elementy překladů

Překlady v systému Termalica mohou být zhotoveny s použitím prefabrikovaných armovaných trámů nebo tvarovek U. Elementy překladů z pórobetonu pomáhají, kromě plnění konstrukční funkce, také chránit zdi před tepelnými ztrátami. Společně s ostatními elementy systému – tvárnicemi nebo deskami – vytvářejí homogenní strukturu stěny a redukují vznik tepelných můstků.

U-tvarovky

Tvarovky U Termalica plní funkci ztraceného bednění a umožňují zdění okenních a dveřních otvorů s velkými šířkami, jako jsou např. terasová okna nebo garážová vrata. Je možné je také využít při realizaci věnců, železobetonových trámů a sloupů a pro zesílení stěn.

Ve tvarovkách U se umisťuje konstrukční armování a následně se vyplňují betonem, čímž dojde k vytvoření železobetonového jádra.

Překlady vyžadují bednění a montážní podpěry, které jsou odstraňovány po získání požadované odolnosti lepící hmoty a plnícího betonu.

Jednostranné zesílená stěna tvarovky U zajišťuje odpovídající tepelnou izolaci překladu bez nutnosti doplňkového zateplení. Tvarovky jsou dostupné ve dvou třídách betonu – 400 a 600 kg/m3, a v pěti šířkách. Stálá délka 599 mm a výška 249 mm zajišťují ideální souhru tvarovek s ostatními elementy systému.

 

kształtki U

Překladové trámy Termalica TNN

Trámy vyžadují montážní podpěry v rozteči cca 0,75 m, které je možné odstranit po 7 dnech od zabetonování stropu. Trámy překladové Termalica TNN s výškou 24,9 cm jsou zhotoveny z armovaného pórobetonu. Trámy Termalica TNN jsou samostatně pracujícími konstrukčními elementy, které jsou určeny k přemostění otvorů ve vnějších, vnitřních i dělících stěnách s maximální šířkou 180 cm.

Překladové trámy Termalica TNB

Trámy Termalica TNB s výškou 12,4 cm jsou elementem, který je určen k použití ve spřažených překladech, ve kterých trámy spolupracují konstrukčně se zdí, která je na nich vyzděna. Maximální šířka překládaného otvoru činí 2,50 m. Trámy jsou dostupné ve třech šířkách 12, 15 a 20 cm. Plnou nosnost spřaženého překladu získáváme po vyzdění zdi nad trámem vrstvou tvárnic se svislými spárami vyplněnými lepící hmotou a po provedení železobetonového věnce v úrovni stropu.

Překladové trámy Termalica TND

Trámy překladové TND jsou elementem, který slouží k provedení překladů v dělících stěnách s tloušťkou 10 cm. Trámy jsou dostupné ve čtyřech délkách 120, 140, 170 a 200 cm a jsou přizpůsobeny šířce typických dveřních otvorů. Během montáže a zazdění nevyžadují použití podpěr.