Oferta

Elementy zateplení stropního věnce

Elementy zateplení stropního věnce jsou složeny z tvárnic z pórobetonu a z formovaných kusů z minerální vlny o tloušťce 5 cm. Tyto elementy plní funkci ztraceného bednění a zateplení železobetonového věnce na úrovni stropu na vnější jednovrstvé stěně.