Wpisy

Czy trudno wykonuję się nadproża?

Nadproża pełnia funkcję konstrukcyjną nad otworem drzwiowym lub oknem. Na nadprożu opiera się wyższa część ściany, dlatego musi być ono odpowiednio wytrzymałe.

W projekcie podawane są informacje o sposobie wykonania nadproża. Zmiana jego konstrukcji wymaga konsultacji z projektantem.

Nadproża wykonywane są często jako belki żelbetowe z gotowych prefabrykatów o określonej długości, można je też wykonać w deskowaniu przygotowanym na budowie. Belka nadprożowa powinna znajdować się na zaplanowanej wysokości, co nie zawsze odpowiada poziomowi warstw ściany. W takim przypadku oparcie nadproża można wykonać na warstwie wymurowanej z drobnowymiarowych materiałów ściennych, np. cegieł ceramicznych lub silikatowych. Jego szerokość nie powinna być mniejsza niż 15 cm, ale w praktyce wykonuje się je na pełną długość cegły, czyli 25 cm. Zastąpienie cegłą fragmentu ściany ciepłochronnej w ścianie jednowarstwowej powodowałoby powstanie w tym miejscu mostka cieplnego. Dlatego wymagany poziom oparcia nadproża uzyskuje się przez docinanie elementów ściennych.

Nadproża prefabrykowane w kształcie litery „L” lub „U” ustawia się na zaprawie i podpiera w środku rozpiętości, ewentualnie dodatkowo zbroi, następnie wypełnia mieszanką betonową. Nadproża wylewane w deskowaniu wymagają zbicia i ustawienia szalunku z desek, ułożenia zbrojenia zgodnego z projektem oraz zalania betonem.

Dwa rozwiązania Termalica

Nadproża z betonu komórkowego Termalica dostępne są w postaci elementów typu U oraz belek nadprożowych.

Kształtki U – zastępują tradycyjny szalunek i pozwalają na zabudowę otworów okiennych i drzwiowych o dużych szerokościach, takich jak okna tarasowe czy drzwi garażowe. Stosowane są też przy wykonywaniu wieńców, belek i słupów żelbetowych oraz wzmocnień ścian. W kształtkach U układa się zbrojenie nośne i następnie wypełnia betonem klasy B20 tworząc rdzeń żelbetowy. Jednostronnie pogrubiona ścianka kształtki gwarantuje odpowiednią izolacyjność termiczną nadproża – nie trzeba dodatkowego ocieplania. Dostępne są w dwóch klasach gęstości betonu – 400 i 600 kg/m3, oraz w pięciu szerokościach. Stała długość (599 mm) i wysokość (249 mm) gwarantują idealne zgranie kształtek z pozostałymi elementami systemu.

ksztaltki u z betonu komorkowego termalica
ksztaltki u z betonu komorkowego termalica 1

Drugim rodzajem nadproży Termalica są lekko zbrojone beleczki do wykonywania nadproży zespolonych. Nie wymagają szalowania, docieplenia ani zbrojenia, dzięki czemu ich montaż przebiega wyjątkowo sprawnie. Belki nadprożowe układamy w zestawach 2 lub 3 obok siebie w zależności od grubości muru i stosujemy podparcie montażowe w środku rozpiętości. W przypadku nadproża zespolonego wymaganą nośność uzyskujemy po nadmurowaniu belek warstwą bloczków komórkowych i stwardnieniu zaprawy murarskiej. W zależności od rozpiętości otworu, minimalna długość oparcia na ścianie z każdej strony wynosi 20 cm dla otworu szerokości ≤ 1,00 m i 25 cm dla otworu szerokości ≥ 1,00 m.

belki nadprozowe z betonu komorkowego termalica

W systemie Termalica produkowane są trzy rodzaje zbrojonych belek nadprożowych o oznaczeniach TNN – samodzielnie pracujący element konstrukcyjny, TNB – przeznaczone do wykonywania nadproży zespolonych i TND dla ścian działowych.

Nadproża Termalica, oprócz pełnienia funkcji elementów konstrukcyjnych, chronią mury przed utratą ciepła i niwelują powstawanie mostków termicznych. Wraz z pozostałymi elementami systemu, takimi jak bloczki z betonu komórkowego oraz płytki, nadproża tworzą jednorodną strukturę ściany dla domu z betonu komórkowego. Gładki mur sprzyja ponadto sprawniejszemu wykonaniu prac wykończeniowych.

Jaka grubość styropianu na ściany dwuwarstwowe z betonu komórkowego?
Ile trwa budowa domu z betonu komórkowego?
Jaka grubość styropianu na ściany dwuwarstwowe z betonu komórkowego?
Ile trwa budowa domu z betonu komórkowego?