PL | SK | CZ

Bloczek Termalica 500 36,5 cm UZ

Symbol: T3/500-36,5/25/60 UZ


Opis

Bloczki Termalica produkowane są w najwyższej klasie dokładności wymiarowej TLMB o maksymalnych odchyłkach +/- 1,5 mm na długości i szerokości oraz  +/- 1mm na wysokości.  Dzięki dokładnym wymiarom, bloczki  łączone są tylko w poziomych spoinach za pomocą  cienkowarstwowej zaprawy klejowej o grubości  1-3 mm. Zastosowanie zaprawy cienkowarstwowej zapewnia nam jednorodną powierzchnię ściany i nie obniża izolacyjności termicznej. Połączenia pionowe ze względu na profilowanie pióro-wpust nie wymagają klejenia zaprawą.  

Bloczki można łatwo docinać, piłować , frezować i wiercić, przez co umożliwiają realizację indywidualnych koncepcji projektowych przy budowie, modernizacji  lub remoncie domu.

Deklaracja zgodności


Wymiary:

Szerokość (grubość)
365 mm
Wysokość:
259 mm
Długość:
599 mm


Cechy:

Beton komórkowy:
Ściana jednowarstwowa:

Tolerancja wymiarowa
TLMB
Przepuszczalnosc pary wodnej
5/10
Izolacyjność aktustyczna
40 dB

Gęstość
500
Masa
23.40 kg
Ilość na palecie
48 szt

Wydajność na m2
6.67 szt
Odporność ogniowa
REI 240
Współczynnik przewodzenia ciepła λ
0,12 W/(mK)

Reakcja na ogień
Euroklasa A1
Wartość skurczu
0,2
Gęstośc brutto
475kg/m3

Współczynnik przenikania ciepła
0,50 W/m2K