PL | SK | CZ

Ściany zewnętrzene wielowarstwowe

wielowarstwowePopularnymi rozwiązaniami  ścian zewnętrznych wielowarstwowych są ściany dwuwarstwowe oraz trójwarstwowe.  Przegrody dwuwarstwowe składają się z  części nośnej konstrukcyjnej wykonywanej    z bloczków  odmian Termalica 400, 500, 600 i 700 o grubości  20 i 24 cm oraz warstwy izolacji termicznej z płyt wełny mineralnej lub styropianu.  Ściana trójwarstwowa posiada dodatkowo warstwę osłonową grubości  9÷12 cm wykonaną z bloczków betonu komórkowego lub cegły ceramicznej.  W przypadku elewacji  z cegły klinkierowej konieczne jest wykonanie szczeliny wentylacyjnej grubości  3÷4cm pomiędzy izolacją a warstwą osłonową.

Również w tych systemach zabudowy   „ciepłe”  ściany z betonu komórkowego Termalica zapewniają korzystniejsze własności termoizolacyjne, gładkość i dokładność muru, zmniejszenie ilości zaprawy oraz szybszą zabudowę w stosunku do innych materiałów ściennych.

Do wznoszenia ścian wielowarstwowych można użyć zaprawy klejowej cienkowarstwowej lub tradycyjnej zaprawy murarskiej.

Pełna lista oferty z kategorii Ściany zewnętrzene wielowarstwowe
Lp. Nazwa Symbol
1 Bloczek Termalica 500 24cm UZ T3/500-24/25/60 UZ
2 Bloczek Termalica 500 30cm UZ T3/500-30/25/60 UZ
3 Bloczek Termalica 600 12cm Z T4/600-12/25/60 Z
4 Bloczek Termalica 600 12cm T4/600-12/25/60
5 Bloczek Termalica 600 24cm UZ T4/600-24/25/60 UZ
6 Bloczek Termalica 600 20cm UZ T4/600-20/25/60 UZ
7 Bloczek Termalica 700 24cm U T5/700-24/25/60 U
8 Bloczek Termalica 400 24cm UZ T2,5/400-24/25/60 UZ
9 Bloczek Termalica 400 30cm UZ T2,5/400-30/25/60 UZ
10 Bloczek Termalica 350 24cm UZ T2/350-24/25/60 UZ
11 Bloczek Termalica 350 30cm UZ T2/350-30/25/60 UZ
12 Bloczek Termalica 300 30cm UZ T2/300-30/25/60 UZ
13 Bloczek Termalica 400 36,5cm UZ T2,5/400-36,5/25/60 UZ
14 Bloczek Termalica 500 36,5 cm UZ T3/500-36,5/25/60 UZ
15 Bloczek Termalica 500 12cm T3/500-12/25/60
16 Bloczek Termalica 500 12cm Z T3/500-12/25/60 Z
17 Bloczek Termalica 600 15cm Z T4/600-15/25/60 Z