PL | SK | CZ

Bloczek Termalica 300 30cm UZ

Symbol: T2/300-30/25/60 UZ


Opis

Bloczki  Termalica  posiadają stałe, zaplanowane i zoptymalizowane wymiary: wysokość 249 mm, długość  599 mm oraz szerokość dobieraną w zależności od ich przeznaczenia. Zużycie bloczków na 1m2 ściany wynosi tylko  6,67 sztuki . Wygodę murowania dodatkowo ułatwiają ergonomiczne uchwyty montażowe oraz połączenia pióro-wpust, które znacząco skracają czas wznoszenia murów.

Bloczki Termalica produkowane są w najwyższej klasie dokładności wymiarowej TLMB o maksymalnych odchyłkach +/- 1,5 mm na długości i szerokości oraz  +/- 1mm na wysokości.  Dzięki dokładnym wymiarom, bloczki  łączone są tylko w poziomych spoinach za pomocą  cienkowarstwowej zaprawy klejowej o grubości  1-3 mm. Zastosowanie zaprawy cienkowarstwowej zapewnia nam jednorodną powierzchnię ściany i nie obniża izolacyjności termicznej. Połączenia pionowe ze względu na profilowanie pióro-wpust nie wymagają klejenia zaprawą.  

Bloczki można łatwo docinać, piłować , frezować i wiercić, przez co umożliwiają realizację indywidualnych koncepcji projektowych przy budowie, modernizacji  lub remoncie domu.

Deklaracja zgodności


Wymiary:

Szerokość (grubość)
302 mm
Wysokość:
249 mm
Długość:
599 mm


Cechy:

Beton komórkowy:
Ściana jednowarstwowa:

Tolerancja wymiarowa
TLMB
Przepuszczalnosc pary wodnej
5/10
Izolacyjność aktustyczna
36 dB

Gęstość
302
Masa
17.00 kg
Ilość na palecie
40 szt

Wydajność na m2
6.67 szt
Odporność ogniowa
REI 240
Współczynnik przewodzenia ciepła λ
0,075 W/(mK)

Reakcja na ogień
Euroklasa A1
Wartość skurczu
0,2
Gęstośc brutto
275kg/m3

Współczynnik przenikania ciepła
0,25 W/m2K