Termalica

Oferta

Bloczki dla ścian nośnych

System Termalica oferuje elementy, które umożliwiają wykonanie wszelkiego rodzaju ścian wewnętrznych – zarówno konstrukcyjnych ścian nośnych, jak i rozdzielających pomieszczenia ścianek działowych. Specjalnie do tego celu przeznaczone płyty Termalica pozwalają na szybkie i sprawne przeprowadzenie prac budowlanych wewnątrz budynków.

Ściany wewnętrzne – nośne

Ściany nośne wewnętrzne mają za zadanie przenoszenie na fundament obciążeń z wyższych kondygnacji, stropów i dachu oraz stanowią usztywnienie całego budynku. Murowane są zazwyczaj z bloczków betonu komórkowego Termalica odmiany 500, 600 i 700 o grubości 24 cm.

Ściany nośne nazywamy również ścianami konstrukcyjnymi ponieważ przenoszą wszystkie obciążenia własne i przejęte z innych elementów konstrukcji budynku.

Nazwa Grubość
ściany
Izolacyjność
akustyczna
RA1R [dB]
Izolacyjność
akustyczna
RA2R [dB]
Wytrzymałość
na ściskanie
[MPa]
Odporność
ogniowa
Ilość
na 1 m2
TERMALICA 400
T2,5/400-24/25/60 UZ
24 41 38 2,5 REI 240 6,67
TERMALICA 500
T3/500-24/25/60 UZ
24 44 40 3 REI 240 6,67
TERMALICA 600
T4/600-24/25/60 UZ
24 46 42 4 REI 240 6,67
TERMALICA 700
T4/700-24/25/60 U*
24 48 44 5 REI 240 6,67