PL | SK | CZ

Ściany fundamentowe i piwniczne

Pustak funadamentowy PF-24

Symbol: PF-24


Opis


Betonowy pustak fundamentowy PF-24 przeznaczony jest do wznoszenia ścian fundamentowych i piwnicznych posadowionych powyżej poziomu wód gruntowych oraz do ścian konstrukcyjnych zewnętrznych i wewnętrznych w budownictwie ogólnym i mieszkaniowym. Z pustaków wykonujemy ściany grubości 24 cm.  Trzyrzędowy wibroprasowany pustak betonowy PF-24 wyposażony jest w pełne dno ułatwiające nanoszenie zaprawy murarskiej i kieszenie do wypełniania spoin pionowych. Pustaki należy murować na spoinę poziomą i pionową przy użyciu zaprawy cementowej w przypadku ścian fundamentowych i piwnicznych oraz cementowo-wapiennej w pozostałych ścianach konstrukcyjnych. Pustaki murujemy pełnym dnem do góry rozkładając na nim równomiernie zaprawę o grubości 10-15 mm, natomiast spoiny pionowe wykonujemy tradycyjnie lub przez wypełnienie zaprawą powstałych kieszeni.  Elementy murowe w kolejnych warstwach muszą być przesunięte względem siebie o co najmniej 10 cm.
Duże wymiary pustaka 49,5 cm x 24 cm x 25 cm i  niewielkie zużycie tylko 8 sztuk na 1m2 wpływają na skrócenie czasu wykonania ścian. Dla ułatwienia prac murarskich na każdej palecie znajdują się 32 pustaki podstawowe oraz 8 pustaków narożnych, w tym 4 pustaki  z możliwością przełamania.

Deklaracja zgodności


Wymiary:

Szerokość (grubość)
240 mm
Wysokość:
250 mm
Długość:
495 mm


Cechy:

Odporność na ściskanie
15 MPa
Masa
45.50 kg
Ilość na palecie
40 szt

Wydajność na m2
8.10 szt
Reakcja na ogień
Euroklasa A1
Gęstośc brutto
2035kg/m3