Termalica

Oferta

Płyty ścienne, stropowe i dachowe

Wielkowymiarowe płyty Termalica produkowane ze zbrojonego betonu komórkowego przeznaczone są do wykonywania stropów i ścian w budownictwie mieszkaniowym jednorodzinnym i wielorodzinnym, a także w obiektach przemysłowych i użyteczności publicznej. Zastosowanie prefabrykowanych na wymiar płyt TERMALICA® SPRINT oraz wyeliminowanie prac szalunkowych i podpór montażowych, w zasadniczy sposób skraca budowę.

Ścienne elementy zbrojone TERMALICA® SPRINT charakteryzują się wysoką izolacyjnością cieplną i akustyczną oraz znakomitą sześciogodzinną odpornością ogniową- klasa EI360.
Przegrody ścienne z betonu komórkowego są niepalne (najbezpieczniejsza Euroklasa A1) oraz nagrzewają się znacznie wolniej niż inne materiały budowlane, zapewniając długotrwałą ochronę magazynowanych materiałów oraz ograniczają rozprzestrzenianie się ognia w przypadku pożaru. W przypadku ścian o określonej odporności ogniowej, należy stosować elementy łączone na pióro i wpust oraz dodatkowo wypełnienie spoiny podłużnej zaprawą do cienkich spoin (pomimo profilowanej krawędzi).

Płyty ścienne Termalica SPRINT

Wielkoformatowe płyty ścienne TERMALICA® SPRINT, produkowane ze zbrojonego betonu komórkowego, przeznaczone są do wznoszenia ścian osłonowych zewnętrznych oraz ścian działowych wewnętrznych w obiektach przemysłowych, handlowych i komercyjnych.

Zbrojone elementy ścienne Termalica montowane są do konstrukcji nośnej budynku wykonanej z prefabrykowanych słupów i rygli stalowych lub żelbetowych. W zależności od projektowanego rozwiązania konstrukcyjnego płyty mogą być montowane po stronie zewnętrznej, wewnętrznej lub pomiędzy słupami. Płyty ścienne mocowane są do szkieletowej konstrukcji nośnej za pomocą systemu łączników i kotew w zależności od sposobu oparcia.
Maksymalny rozstaw osiowy elementów konstrukcji nośnej szkieletowej wynosi 6,0 m.

Elementy ścienne Termalica produkowane są ze zbrojonego betonu komórkowego w klasie wytrzymałości AAC 4 oraz gęstości 600 kg/m3. Elementy ścienne produkowane są w dwóch typach: profil pióro+wpust oraz profil gładki.

Elementy ścienne produkowane są w dwóch typach: profil pióro+wpust oraz profil gładki.

Płyty stropowe Termalica SPRINT

Wielkowymiarowe płyty stropowe Termalica produkowane ze zbrojonego betonu komórkowego przeznaczone są do wykonywania stropów w budownictwie mieszkaniowym jednorodzinnym i wielorodzinnym, a także w obiektach przemysłowych i użyteczności publicznej. Zastosowanie prefabrykowanych na wymiar płyt stropowych Termalica oraz wyeliminowanie prac szalunkowych i podpór montażowych, znacznie skraca czas wykonania stropu w stosunku do innych technologii i systemów stropowych.

Płyty stropowe układane są na murach konstrukcyjnych na warstwie zaprawy klejowej Termalica, a następnie specjalnie profilowane zamki na podłużnych powierzchniach bocznych płyt należy zazbroić prętem stalowym fi 8mm i wypełnić betonem wraz z wieńcami ściennymi. Strop wykonany z płyt Termalica nie wymaga przerw technologicznych i może być obciążany bezpośrednio po zakończeniu montażu, co umożliwia dalsze prace murarskie przy kolejnej kondygnacji.

Płyty stropowe Termalica produkowane są ze zbrojonego betonu komórkowego w klasie wytrzymałości AAC 4 oraz gęstości 600 kg/m3. Minimalna długość oparcia a0 płyt na podporze: – konstrukcja murowa, żelbetowa i stalowa: 9 cm.

Płyty dachowe Termalica SPRINT

Wielkowymiarowe płyty dachowe Termalica produkowane ze zbrojonego betonu komórkowego przeznaczone są do wykonywania dachów w budownictwie mieszkaniowym jednorodzinnym i wielorodzinnym, a także w obiektach przemysłowych, handlowych i użyteczności publicznej.

Zbrojone płyty dachowe Termalica mogą być układane na murze, konstrukcji żelbetowej lub stalowej, tworząc konstrukcję dachu płaskiego lub skośnego. Zastosowanie płyt dachowych w budownictwie mieszkaniowym umożliwia rezygnację z wykonania tradycyjnych drewnianych wiązarów dachowych. Płyty opierane są na ścianach szczytowych i poprzecznych nośnych budynku. Na płytach układa się typowe pokrycie dachowe: paroizolacja, mocowane są drewniane kontrłaty o przekroju np. 5×15 cm pomiędzy którymi układana jest izolacja termiczna, następnie folia wiatroszczelna, kontrłaty i łaty, pokrycie blachą lub dachówką.

W przypadku obiektów o konstrukcji słupowo-ryglowej z prefabrykowanych elementów stalowych lub żelbetowych, płyty układane są na belkach dachowych i montowane do konstrukcji za pomocą specjalnych łączników lub układu prętów kotwiących. Płyty dachowe posiadają profilowaną powierzchnię boczną ze specjalnym wpustem zalewowym, przeznaczonym do umieszczenia zbrojenia i wypełnienia betonem. Od strony wewnętrznej płyty można otynkować, obłożyć płytami gipsowo-kartonowymi lub pozostawić nie wykończone (jedynie pomalować farbami), z widocznym podziałem na elementy i wypełnieniem spoin podłużnych materiałem trwale plastycznym.

Płyty dachowe Termalica produkowane są ze zbrojonego betonu komórkowego w klasie wytrzymałości AAC 4 oraz gęstości 600 kg/m3. Minimalna długość oparcia a0 płyt na podporze: – konstrukcja murowa, żelbetowa i stalowa : 9 cm.