PL | SK | CZ

Belka nadproży zespolonych TNB 120/12

Symbol: TNB 120/12,5/12


Opis

Belki Termalica TNB o wysokości 12,4 cm są to elementy przeznaczone do wykonywania nadproży zespolonych, w których belki współpracują konstrukcyjnie z ułożonym na nich murem. Maksymalna szerokość przekrywanego otworu wynosi 2,50 m. Pełną nośność nadproża zespolonego uzyskujemy po nadmurowaniu belek warstwą bloczków i wykonaniu wieńca żelbetowego w poziomie stropu. Istotnym jest, aby bloczki nad belkami były murowane z wypełnionymi spoinami pionowymi. Jeżeli nadmurówka wykonywana jest z bloczków profilowanych w pióro-wpust, to zaleca się zeszlifowanie piór i wypełnienie spoiny pionowej zaprawą cienkowarstwową. W przypadku typowej stolarki okiennej o wysokości 1,5 m, belki TNB możemy nadmurować specjalnymi bloczkami uzupełniającymi Termalica o wysokości 12,4 cm, które wyrównają nadproże do modułu wysokości warstwy 25 cm. Belki nadprożowe TNB wymagają podparcia montażowego w rozstawie ok. 0,75 m, które można usunąć po 7 dniach od zabetonowaniu stropu.

Deklaracja zgodności


Wymiary:

Szerokość (grubość)
120 mm
Wysokość:
124 mm
Długość:
1200 mm


Cechy:

Beton komórkowy:
Ściana jednowarstwowa:

Przepuszczalnosc pary wodnej
5/10
Masa
16.00 kg
Ilość na palecie
30 szt

Współczynnik przewodzenia ciepła λ
0,14 W/(mK)
Reakcja na ogień
Euroklasa A1