PL | SK | CZ

Belka nadprożowa TNN 230/20

Symbol: TNN 230/25/20
Wymiary:

Szerokość (grubość)
200 mm
Wysokość:
249 mm
Długość:
2300 mm


Cechy:

Beton komórkowy:
Ściana jednowarstwowa:

Przepuszczalnosc pary wodnej
5/10
Masa
96.00 kg
Współczynnik przewodzenia ciepła λ
0,14 W/(mK)

Reakcja na ogień
Euroklasa A1