Jak budować

Łączenie ścian zewnętrznych i wewnętrznych nośnych

Ściany nośne zewnętrzne i wewnętrzne zaleca się budować równocześnie. Ściany zewnętrzne jednowarstwowe z bloczków Termalica o grubości 48, 40 i 36,5 cm łączymy ze ścianami wewnętrznymi nośnymi za pomocą wiązania Łączenie ścian zewnętrznych i wewnętrznych nośnych murarskiego na niepełną grubość muru. W pierwszej warstwie, bloczek ściany wewnętrznej dostawiamy do ściany zewnętrznej i łączymy zaprawą klejową na dotyk. Następnie w co drugiej warstwie muru, bloczek ściany wewnętrznej wprowadzamy na głębokość 15 cm w odpowiednio przycięty bloczek w ścianie zewnętrznej. Wszystkie gładkie powierzchnie styku bloczków w złączu należy wypełnić zaprawą klejową.

Łączenie ścian nośnych betonu komórkowegoRys. 2. Połączenie ściany zewnętrznej jednowarstwowej ze ścianą wewnętrzną

Rys. 3. Połączenie ściany zewnętrznej dwuwarstwowej ze ścianą wewnętrznąRys. 3. Połączenie ściany zewnętrznej dwuwarstwowej ze ścianą wewnętrzną

Takie połączenie ścian ogranicza powstanie mostka cieplnego, spowodowane większą przewodnością termiczną bloczków ścian wewnętrznych. W przypadku ścian zewnętrznych dwuwarstwowych z bloczków Termalica grubości 24 lub 30 cm, izolowanych styropianem lub wełną mineralną, połączenie ze ścianą wewnętrzną nośną wykonujemy poprzez tradycyjne wiązanie murarskie na całą grubość muru. Bloczki układamy naprzemiennie, w co drugiej warstwie wprowadzając bloczek ściany wewnętrznej do ściany zewnętrznej.