Jak budować

Izolacja ścian fundamentowych i piwnicznych

Ściany fundamentowe i piwniczne wymagają zabezpieczenia izolacją przeciwwilgociową pionową i poziomą. Izolację pionową wykonujemy po obu stronach ściany poprzez naniesienie dwóch warstw gotowych roztworów lub emulsji asfaltowo-kauczukowych,a w przypadku niekorzystnych warunków hydrologicznych, należy zastosować cięższe powłoki bitumiczne o grubości powyżej 4 mm. Izolacja pionowa powinna być wyprowadzona na całą wysokość ściany fundamentowej lub piwnicznej i łączyć się z górną izolacją poziomą.Izolacja pozioma fundamentów, chroniąca ściany nadziemne przed kapilarnym podciąganiem wilgoci, może być wykonana z dwóch warstw papy klejonych wodorozcieńczalną emulsją asfaltowo-kauczukową, specjalnej folii polietylenowej fundamentowej lub warstwy papy termozgrzewalnej. Izolacja pozioma powinna być szersza do wewnątrz od ściany o ok. 15 cm i łączyć się w sposób ciągły z izolacją przeciwwilgociową warstw podłogowych. Po wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej ścian, od zewnątrz należy przykleić izolację termiczną z płyt polistyrenu ekstrudowanego XPS o grubości 5-10 cm.