Buduj energooszczędnie z Termaliką

Najlepsze efekty energooszczędne możemy uzyskać wybierając do budowy materiały tworzące zgrany system budowlany, o wysokich parametrach izolacyjnych i wysokiej dokładności wymiarowej - takich jak wyroby z betonu komórkowego Termalica. System Termalica składa się z ciepłych bloczków wyposażonych w połączenia pióro+wpust, zbrojonych belek nadprożowych, kształtek U, elementów stropowych oraz zaprawy cienkowarstwowej. Dzięki wysokiej dokładności wymiarowej bloczków i zastosowaniu zaprawy cienkowarstwowej o grubości spoin 0,5-2 mm, uzyskujemy jednorodne termicznie ściany. Budując energooszczędnie z Termaliką możemy zyskać nie tylko dopłatę do kredytu, ale i zagwarantować sobie niższe rachunki za ogrzewanie domu.