Termalica

Wpisy

Beton komórkowy – co to jest?

Historia betonu komórkowego

Historia narodzin betonu komórkowego sięga 1923 roku, kiedy to szwedzki architekt Axel Eriksson opracował technologię utwardzania bloczków w autoklawach przy użyciu gorącej pary wodnej i rozpoczął przemysłową produkcję wyrobów z betonu komórkowego. W Polsce w roku 1949 uruchomiono pierwszą eksperymentalną produkcję betonu komórkowego, a rozpoczęcie produkcji przemysłowej odbyło się w lipcu 1951 roku. Od tego momentu produkcja tego doskonałego wyrobu budowlanego przeżywała intensywny rozwój, stając się z czasem najbardziej popularnym materiałem do murowania ścian.

Beton komórkowy Termalica wytwarzany jest z mieszaniny surowców: piasku kwarcowego, wapna, cementu, gipsu, wody oraz środka porotwórczego, czyli proszku lub pasty aluminiowej dojrzewających w atmosferze pary wodnej w autoklawie. Drobinki aluminium wchodząc w reakcję z wodorotlenkiem wapniowym spulchniają masę, wytwarzając w masie betonowej miliony mikroporów z zamkniętym w nich powietrzem. Zastosowane naturalne składniki nadają mu barwę białą. W składzie betonu komórkowego Termalica® nie ma żadnych odpadów produkcyjnych tj.: popioły lotne, w odróżnieniu od odmiany szarej kojarzonej powszechnie jako suporex (suporeks).

 

Proces technologiczny „gazobetonu”

Bloczki betonu komórkowego dzięki zoptymalizowanemu procesowi technologicznemu który pozwala zaplanować gęstość, własności termiczne i wytrzymałości betonu komórkowego, poprzez wytworzenie w nim odpowiedniej ilości porów powietrznych, (gazobeton)  nawet powyżej 85% objętości są najbardziej uniwersalnym materiałem do budowy domów.

Produkcja elementów z betonu komórkowego odpowiada idei zrównoważonego budownictwa i sprzyja ochronie naturalnych zasobów surowcowych naszej planety. Dzięki procesowi porotwórczemu i wyrastaniu odlewów, do wyprodukowania 1 m3 betonu komórkowego wystarczy Beton Komórkowy zaledwie 0,2-0,3 m3 surowców. Dokładna kontrola surowców i zautomatyzowany proces technologiczny ze sterowanym komputerowo systemem dozowania pozwalają na produkcję materiału wysokiej jakości i stałych parametrach. Proces technologiczny pozwala zaplanować gęstość, własności termiczne i wytrzymałość mechaniczną betonu komórkowego, poprzez wytworzenie w nim odpowiedniej ilości porów powietrznych, nawet powyżej 85% objętości.

Struktura betonu komórkowego zawiera miliony równomiernie rozproszonych porów powietrznych, które tworzą doskonałą izolację cieplną stąd jego potoczna nazwa – gazobeton. Bloczki z betonu  komórkowego to materiał bardzo lekki, przypominający wyglądem frezowany pumeks.

Bloczki i elementy murowe produkowane są w kilku klasach i odmianach gęstości: od 300 do 700 kg/m3. Beton komórkowy dzięki niskiej gęstości objętościowej charakteryzuje się wyjątkowymi właściwościami termoizolacyjnymi i stanowi idealne rozwiązanie dla budownictwa energooszczędnego.

 

Beton komórkowy najczęściej stosowanym materiałem budowlanym

Według danych statystycznych opublikowanych przez GUS, beton komórkowy jest najchętniej stosowanym materiałem murowym w budownictwie polskim. Jego udział całkowity w rynku materiałów do budowy ścian w Polsce wynosi ponad 50%!
Wg tych danych w 2018 roku wyprodukowano 10 237 tys. m3 ściennych materiałów murowych. To jest o ponad 840 tys. m3 więcej niż w roku 2017, co oznacza wzrost o 9,0% rok do roku. To  najlepszy wynik w biorąc pod uwagę ostatnie dziesięć lat, ale wciąż gorszy niż ten osiągnięty w 2007r.
Beton komórkowy stanowi największy udział. Jego produkcja wyniosła 5 266 tys. m3 (tj. 51,5%) i była wyższa niż w roku ubiegłym o 9,5% zwiększając swój wolumen w ciągu roku o 457 tys. m3. Następne miejsce pod względem udziału zajmuje ceramika budowlana z wynikiem 3 345 tys. m3 produkcji, o 4,0% więcej niż w 2017 r. Produkcja ceramiki budowlanej zwiększyła się rok do roku o 130 tys. m3. Silikatów w 2018r. wyprodukowano 1 387 tys. m3, o 156,7 tys. m3 więcej niż w ubiegłym roku, co oznacza wzrost o 12,7%  r/r. Lekkiego betonu kruszywowego w 2018r. wyprodukowano 239 tys. m3 – najmniej wśród ściennych materiałów murowych, ale przyrost produkcji wyniósł rok do roku aż 70,7%. Wyniki minionego roku, były lepsze od średniej z lat 2005 – 2018 dla betonu komórkowego o 800 tys. m3, dla ceramiki budowlanej o 200 tys. m3, a dla silikatów o 470 tys. m3.

 

beton komórkowy co to jest

Budowa - wskazówki ogólne
Budowa - wskazówki ogólne